Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015

Dátum: 
utorok, 19. máj 2015
Miesto: 
Výstavný areál Agrokomplex v Nitre
Cena: 
40 €/osoba, 25 €/ každý ďalší účastník jednej firmy
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Naďa Hladká, M: +421 910 828 227, E: matchmaking@sario.sk

Registrácia je predĺžená do 8. mája 2015!
Termín úhrady účastníckeho poplatku je najneskôr do 12.5.2015.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 19. mája 2015 ďalšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link - Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 (MSKD).

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 je oficiálne sprievodné podujatie v rámci 22. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. — 22. mája 2015 v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre.
  
Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 je zameraný na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.
 
Podujatie poskytne príležitosť na prezentáciu spoločností a  výrobného portfólia a na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzájomnej spolupráce počas B2B rokovaní s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a ďalších európskych krajín.
 
Sprievodné podujatie "Sourcing day" ponúkne jedinečnú príležitosť zapojiť sa do subdodávateľského reťazca významnej nadnárodnej spoločnosti - SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.

Predbežný program
09:00 - 09:30 Registrácia
09:30 - 10:00 Otvorenie
10:00 - 12:30 Sourcing day pre slovenské firmy
10:00 - 12:30 B2B rokovania
12:30 - 13:30 Obed

13:30 - 17:00 B2B rokovania

Rokovací jazyk: anglický 
   
Kontakt pre slovenské spoločnosti
Naďa Hladká
T: +421 2 5826 0321, M: 0910828227, F: +421 2 5826 0109,
E: nada.hladka@sario.sk
 
Kontakt pre zahraničné spoločnosti
Dominika Dubovská
T: +421 2 5826 0132, 0910828276, F: +421 2 5826 0109,
E: dominika.dubovska@sario.sk
 


Registrujte sa do 8. mája 2015

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!