Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018

Dátum: 
22 - 25 máj 2018
Vážení obchodní partneri,
 
staňte sa súčasťou 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu
ktorý sa uskutoční 22. – 25. mája 2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre je najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho druhu na Slovensku a historicky je trvalou súčasťou európskych kalendárov strojárskych výstav a veľtrhov. Aj tohtoročný veľtrh bude charakterizovať základné trendy ďalšieho vývoja slovenského strojárstva v podmienkach globalizácie a internacionalizácie vzťahov.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám ponúka možnosť účasti v spoločnom stánku MH SR  a prezentovať Vaše produkty a služby.
 
- Účasť je bezplatná 
Každý vystavovateľ bude mať k dispozícií  vlastný  informačný pult a 2 ks stoličiekspoločné technické zázemie ( malá kuchynka a rokovacia miestnosť )
 
Kritéria :
 • Zúčastniť sa môžu  len slovenské spoločnosti
 • Predmet podnikania súvisí so zameraním výstavy
 • Ide o výrobné spoločnosti
 • Spoločnosť ma vysporiadané vzťahy so štátom
 
Podmienky výberu spoločností:
 • MH SR a SARIO si vyhradzujú právo na výber uchádzačov na základe vyššie uvedených kritérií s prihliadnutím  na čas registrácie, správne vyplnenú registráciu a tematicky ladenú spoločnosť.

Kontaktné osoby : Michal Polgár, polgar@sario.sk, Dominika Horská, horska@sario.sk,

Registrácia je otvorená do 25.04.2018  do 14:00 hodNezmeškajte súbežné výstavy a zaujímavý sprievodný program!
 
Odborná konferencia a B2B rokovania
Počas MSV 2018 sa bude 23. mája 2018 konať kooperačné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO BUSINESS LINK - Slovenská kooperačná burza NITRA 2018.

Súbežné výstavy :
EUROWELDING 2018
CAST-EX 2018
EMA 2018
TECHFÓRUM 2018
STAVMECH – LOGITECH 2018

Máte záujem vystavovať?
Výstavisko Agrokomplex je pripravené pomôcť odovzdaním svojich skúseností a zároveň vyhovieť individuálnym požiadavkám a potrebám pri realizácii a príprave expozícií.

V roku 2018 sú pre vystavovateľov pripravené nasledovné benefity:
 • výhodné ceny prenájmov výstavných plôch
 • vernostné zľavy
 • výhodné ceny výstavných stánkov s vybavením
 • zjednodušené objednávanie výstavných stánkov s vybavením
 • on line elektronické firemné pozvánky pre Vašich zákazníkov
 • elektronický prihlasovací systém na veľtrh
 • bezplatné zverejnenie noviniek, vystavených na veľtrhu na internetových stránkach veľtrhu a na partnerských portáloch
 
Kontaktná osoba: 
Ing. Jozef Jenis
+421 37 6572 201, +421 903 406 618
jenis@agrokomplex.sk

Záverečná správa 2017