Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2019

Dátum: 
21 - 24 máj 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Vám dáva do pozornosti 26. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2019.

Veľtrh sa koná v NÁRODNOM VÝSTAVISKU Agrokomplex,š.p.  v dňoch
21. - 24. mája 2019.


Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre je najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho druhu na Slovensku a historicky je trvalou súčasťou európskych kalendárov strojárskych výstav a veľtrhov. Aj tohtoročný veľtrh bude charakterizovať základné trendy ďalšieho vývoja slovenského strojárstva v podmienkach globalizácie a internacionalizácie vzťahov.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sú odborné sprievodné semináre zamerané na aktuálnu problematiku.

Nosnými témami tohto ročníka sú „Inovačný potenciál v priemysle“, „Nové technológie a postupy v strojárskom sektore“ a „Rozvoj duálneho vzdelávania ako jednej z foriem získavania kvalifikovanej pracovnej sily“.

Dňa 21. mája 2019
sa uskutoční aj odborná verejná časť Valného zhromaždenia Zväzu strojárskeho priemyslu SR  pod názvom -  SMART INNOVATION FORUM.
Je to pilotné podujatie vzdelávacieho cyklu, ktorý v spolupráci s APZ a ZSP SR pripravil magazín Revue priemyslu s partnerstvom spolupracuj.me s cieľom rozvíjať inovačné schopnosti podnikov s pomocou inteligentných technológií. Úvodné podujatie predstaví manažérom a podnikateľom v priemysle prínos a potenciál inovácií s využitím digitálnych nástrojov ako nástroj konkurencieschopnosti a dôležitý prvok firemnej stratégie, aj na základe úspešných príbehov zo slovenského priemyslu. 

Dňa 22. mája 2019
časť odborného sprievodného programu veľtrhu na vysokej úrovni zabezpečuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá realizuje medzinárodné kooperačné podujatie, panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve a bohatý sprievodný program – Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá patrí už 13 rokov k najprestížnejším medzinárodným B2B podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. 

Účastníci podujatia Slovenská kooperačná burza NITRA 2019 majú vstup na veľtrh zdarma v dňoch 22. mája  a tiež ďalší ľubovoľný termín počas trvania veľtrhu . 

Dňa 23.mája 2019
návštevníkov určite zaujme vysokoaktuálna téma a ukážka zabezpečenia  priemyselných systémov pred hackerskými útokmi. Vysvetľuje tradičné metódy obrany a spôsoby, akým ich hackeri prekonávajú. Detailne rozoberá koncept fyzickej izolácie siete ako nosného prvku bezpečnosti.

Tzv. Air gap v minulosti predstavoval, a pre mnohých dodnes stelesňuje najspoľahlivejšiu a neprekonateľnú obranu pred útokom na vnútornú sieť. Tento druh zabezpečenia sa tradične aplikuje v armádnom prostredí, riadiacich a kontrolných centrách kritickej infraštruktúry, či pri lekárskych nástrojoch ovplyvňujúcich ľudský život.

Súčasťou prednášky je živá ukážka hackerského útoku na takýto systém.

Tomáš Zaťko, Citadelo 
 

Na základe rozrastania sa týchto príbuzných oborov, boli zaradené tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú. Ide o tematické výstavy EUROWELDING – zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia; EMA – meracia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH – stavebná, manipulačná technika; CHEMPLAST – plasty a chémia pre strojárenstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technických univerzít Slovenska. Tento rok sa opäť súbežne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom uskutoční aj medzinárodný veľtrh ELO SYS, ktorý prinesie návštevníkom novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia, elektromobility a telekomunikácií.