Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom

Dátum: 
streda, 17. január 2018
Miesto: 
Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Cena: 
Bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Seminár  je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami. 

Čína je v mnohých ohľadoch najväčší trh sveta, na ktorom však neuspeje každý. Ak sa chcete zaradiť medzi úspešných podnikateľov, tak práve pre vás je určený tento seminár.

17. januára 2018 v Žiline sa dozviete všetko podstatné - od využitia silných a slabých stránok čínskej ekonomiky až po podpísanie zmluvy s čínskym dodávateľom. Naučíte sa tiež ako zistiť, či je váš čínsky obchodný partner spoľahlivý a ako najefektívnejšie predať importované výrobky.

Prednášajúcim je bývalý diplomat pôsobiaci v Číne, skúsený lektor prednášajúci nielen v ČR, ale aj v Šanghaji, a predovšetkým človek s množstvom praktických skúseností súvisiacich s obchodovaním s Čínou, Jan Hebnar.

Príďte a objavte nové príležitosti na rozvoj vášho podnikania.
Registrujte sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 12. januára 2018.