Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom

Dátum: 
štvrtok, 26. apríl 2018
Miesto: 
Eco friendly Hotel Dália, Löfflerova 1, 040 01 Košice
Cena: 
Bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Milí podnikatelia,
chceli by ste začať alebo rozvinúť vaše podnikanie na čínskom trhu? Zistiť, ktoré produkty majú potenciál na úspech a ako prispôsobiť marketing čínskym pomerom? Ako rozpoznať kvalitu čínskeho obchodného partnera a byť úspešný aj pri predaji importovaných produktov?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky súvisiace s obchodom na čínskom trhu, ako aj s potenciálnou expanziou na tento špecifický trh získate na odbornom seminári Exportnej akadémie v Žiline s názvom Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom. Registrujte sa preto už teraz a využite jedinečnú príležitosť na rozvoj vášho podnikania.

Seminár je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami!

Príďte a objavte nové príležitosti na rozvoj vášho podnikania. Registrujte sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 20. apríla 2018.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.