Obchodná a projektová prax stavieb na nemeckom trhu

Dátum: 
štvrtok, 13. október 2016
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Vážený obchodný partner,

chceli by ste získať zákazku pre nemeckého investora ale neviete
ako na to? Viete, že výberové konania nemeckých investorov, spolu s predkladanými zmluvami sa zásadne líšia od našej zavedenej praxe?


V nemeckej praxi nejde iba o formálnu stránku prípravy výberového konania, ale aj o rozsah a charakter rozdielnych technických špecifikácií
a predovšetkým iných typov zmlúv.

Pokiaľ Vás zaujíma otázka prípravy alebo realizácie diela v nemeckom prostredí, príďte dňa 13. októbra 2016 na seminár proexportnej akadémie SARIO na tému 'Obchodná a projektová prax stavieb na nemeckom trhu' a dozviete sa základné informácie o úskaliach a upozorneniach na rozdiely nielen pri realizácii, ale aj v oblasti projektovania a prípravy stavieb.

Seminár je určený predovšetkým projektantom, architektom,
technikom a stavebným firmám, ktoré podnikajú alebo chcú podnikať
na nemeckom teritóriu.

REGISTRÁCIA
Zaregistrujte sa najneskôr do 12. 10. 2016. Kapacita miestnosti je obmedzená!