Obchodovanie v krajinách Strednej Ázie

Dátum: 
streda, 21. marec 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, E: jana.jarosova@sario.sk, T: +421 910 828 215

Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár Exportnej akadémie SARIO v rámci Národného projektu pod názvom „Obchodovanie v krajinách Strednej Ázie“, ktorý Vám priblíži vývoj ekonomickej situácie a súčasné obchodné a investičné možnosti v krajinách Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizsko, Turkménsko a Tadžikistan.

Prednášať na seminár príde vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ a diplomat, H.E., multi - prof. h.c., RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., ktorý pôsobil v rokoch 2005 - 2011 ako veľvyslanec Slovenskej republiky pre Kazachstan a Kirgizskú republiku. Ak Vás zaujímajú krajiny Strednej Ázie, prioritne Kazachstan, zúčastnite sa tohto seminára, na ktorom sa s vami prednášateľ podelí so svojimi skúsenosťami s podnikaním v tomto teritóriu.

Program seminára:

09:45 – 10:00           Registrácia účastníkov

10:00 – 14:00      
 
Základné geografické, politické, environmentálne a medzinárodné aspekty v teritóriu  Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizsko, Turkménsko, Tadžikistan

Vývoj ekonomickej situácie v krajinách Strednej Ázie
Možnosti zahraničných investícií, export a import

Zakladanie spoločných  podnikov a obchodovanie v krajinách Strednej Ázie
 
14:00 – 15:00           Individuálne konzultácieREGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 16. marca 2018 vyplnením registračného formulára.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.