Podnikajte v Mexiku s pomocou EÚ programu — Low Carbon Business Action

Dátum: 
streda, 19. máj 2021
Miesto: 
ONLINE
Organizátor: 
SARIO, Veľvyslanectvo SR v Mexiku, PWC Luxemburg
Kontakt: 

Dominika Horská , T: 0910 828 320, E: dominika.horska@sario.sk

Agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Mexiku a poradenskou spoločnosťou PWC Luxembursko  pripravuje pre slovenské spoločnosti webinár pod názvom: Podnikajte v Mexiku s pomocou EÚ programu: Low Carbon Business Action (LCBA).

Na webinári vystúpia zástupcovia PWC Luxemburg, ktorí predstavia EU program zameraný na podporu malých a stredných európskych podnikov a tiež spoločnosti s malou a strednou kapitalizáciou, ktoré majú záujem podnikať alebo predávať svoje produkty/služby v Mexiku.

Low Carbon Business Action je program zameraný na nové technológie a riešenia pre obehové hospodárstvo a dlhodobo udržateľný rozvoj so širokým záberom až v deviatich sektoroch (Low carbon services, Waste managemnet, Mobility, Green agriculture & forestry, ICT for sustainability, Waste treatment, Waste to energy, Green buildings a Renewable energies).

Podmienky účasti na programe LCBA:
  • Malý a stredný európsky podnik a spoločnosti s malou a strednou kapitalizáciou
  • Firma sídli v krajine EÚ
  • Mať už zabehnuté technológie alebo riešenia pre obehové hospodárstvo vo vyššie zmienených sektoroch
  • Mať obchodný model so spoľahlivou návratnosťou investícií a jasnou trhovou stratégiou
Ako program funguje a ďalšie informácie sa dozviete na stránke:
PROGRAM

15.00—15.15  Otvorenie webinára a úvodné slová
  • HE Terézia Šajgalíková, veľvyslankyňa ZU SR v Mexiku
  • Egon Zorad, riaditeľ odboru Zahraničného obchodu, SARIO
15.15—15.25 Prezentácia programu Low Carbon Business Action in Mexico a jeho benefitov pre firmy
  • Paola Bellabona, Manažerka programu, Delegácia Európskej únie v Mexiku (anglický jazyk)
15.25—15.40  Mexiko a jeho obchodný potenciál v obehovom hospodárstve
  • Carlos Mendoza/ Arnoldo Kramer, Low Carbon Business Action in Mexico (anglický jazyk)
15.40—16.00  Q&A, Priestor na otázky
  • Martina Prokopová, Poradca pre oblasť ekonomiky a kultúry, Veľvyslanectvo SR v Mexiku
16.00—16.30 Demo platformy LCBA

Pracovný jazyk: slovenský/anglický

Počas webinára budú podľa časových možností a obsahovej relevantnosti zodpovedané otázky od slovenských podnikateľov, ktorí majú možnosť ich zadať už počas registrácie.

Registrácia je možná do 17. mája 2021 do 14:00 hod prostredníctvom registračného formulára. Možnosť zadávať otázky cez registračný formulár bude otvorená do 14. mája 2021.Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.