Podnikanie v Amerike

Dátum: 
streda, 3. apríl 2019
Miesto: 
Hotel Arcade, Nám. SNP 5, Banská Bystrica
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Americký trh svojou veľkosťou láka mnoho podnikateľov. Na prvý pohľad však pôsobí ako mimoriadne náročný na vstup, a to najmä preto, že okrem štandardných  regulácií je potrebné zohľadniť aj bariéru vo forme víz. V porovnaní s obchodovaním v rámci EÚ je pre americký trh charakteristické aj odlišné nákupné správanie spotrebiteľov, rôznorodé regulácie na úrovni federálnych, štátnych aj miestnych predpisov, iný daňový aj účtovný systém, ako aj iné pracovné nasadenie a mentalita.

Cieľom pripravovaného seminára bude objasniť jeho účastníkom uvedenú problematiku a pomôcť im zorientovať sa v nej. Lektorka, skúsená odborníčka na danú oblasť, Mgr. Silvia Slobodová žila v USA takmer 7 rokov a pomohla vstúpiť na tento trh vyše 50 firmám zo SR/ČR s rôznorodými projektmi. Práve vďaka pôsobeniu priamo na tomto trhu má množstvo praktických skúseností, ktoré budú cenné pre každého z podnikateľov uvažujúcich o vstupe na tento trh.
 
09:45 – 10:00               Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00                   USA pod lupou
 • Prieskum trhu
  • Fakty a trendy
  • Nákupné správanie
  • Životný štýl
  • Pracovné prostredie
 • Regulácie trhu
  •  Federálne predpisy
  •  Štátne predpisy
  •  Miestne predpisy
  •  DPH, daň, clo
 • Praktické príklady
12:00 – 12:15               Prestávka
12:15 – 14:00               Možnosti podnikania v USA
 • Ako si založiť firmu v USA?
  • Typy entít
  •  Výhody jednotlivých entít
  •  Daňové číslo firmy
  •  Bankový účet firmy
 • Potrebujem vízum?
  • Typy víz
  •  Výhody jednotlivých víz
 • Praktické príklady
14.15 – 15.00               Diskusia a individuálne konzultácie

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Sario overuje oprávnenosť žiadateľa nasledovne:
 • overenie veľkosti podniku
 • overenie podmienky podniku v ťažkostiach
 • overenie neprekročenia limitu pomoci de minimis
 • overenie podmienok Schémy na podporu MSP v SR

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 29. marca 2019.