Podnikanie v Nemecku a s tým súvisiace právne otázky

Dátum: 
štvrtok, 7. december 2017
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Pre koho je seminár určený:
  • pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku
    so všetkými náležitosťami

Zaujíma Vás právne prostredie v Nemecku, poznáte všetky náležitosti, ktoré musíte splniť, ak vysielate slovenských pracovníkov do Nemecka? Viete, čo všetko je nutné rešpektovať ak uzatvárate zmluvy s nemeckým partnerom? Riešite problém s vymáhaním pohľadávok s nemeckým obchodným partnerom?

Agentúra SARIO pre Vás v rámci aktivít Národného projektu pripravila
dňa 7. decembra 2017 seminár Exportnej akadémie na tému 'Podnikanie v Nemecku a s tým súvisiace právne otázky'.

Na seminár príde prednášať právna zástupkyňa zo SRN, Dr. Marcella Pawelka, ktorej Advokátska kancelára pôsobí vo Frankfurte nad Mohanom a ponúka odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach práva so zameraním na medzinárodné, pracovné a obchodné právo.

Seminár je určený malým a stredným podnikateľom so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí pôsobia alebo plánujú svoju expanziu na nemecký trh.

Registrovať sa môžete do 5. decembra 2017.