Podnikateľská misia do Abu Dhabi – World Future Energy Summit s možnosťou navštíviť EXPO Dubaj

Dátum: 
15 - 21 január 2022
Miesto: 
Abu Dhabi, Dubaj, SAE
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v januári 2022 zorganizovať podnikateľskú misiu do Abu Dhabi pri príležitosti konania podujatia World Future Energy Summit.
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie veľtrhu:
 • energetický priemysel
 • zelené technológie
Webová stránka podujatia: worldfutureenergysummit.com
 
World Future Energy Summit je jedno z najväčších podujatí so zameraním na technológie, riešenia a najnovšie trendy v oblasti energetického priemyslu a zelených technológií.
 
Podujatie je zložené zo 6 menších výstav:
 • Energy Expo & Forum
 • Water Expo & Forum
 • EcoWASTE Exhibition & Forum
 • Solar Expo & Forum
 • Smart Cities Expo & Forum
 • Climate & Environment Expo & Forum
 
World Future Energy Summit združuje lídrov, inovátorov a globálnych mysliteľov, ktorí vytvárajú plány pre udržateľnú budúcnosť z viac ako 125 krajín sveta. Podujatie zvyčajne zaznamenáva návštevnosť vyše 34 tis. s vyše 840 vystavovateľmi z oblasti energetiky a zelených technológií z viac ako
40 krajín sveta.
 
Podnikateľská misia je spojená aj s možnosťou návštevy EXPO Dubaj, taktiež zabezpečenou agentúrou SARIO. Návšteva EXPO Dubaj nie je povinnou súčasťou podnikateľskej misie.

V termíne 16.—22. január 2022 bude v rámci EXPO prebiehať týždeň s názvom Global Goals. Spoločnosti zúčastňujúce sa podnikateľskej misie, budú mať príležitosť navštíviť svetovú výstavu EXPO a zároveň sa
20. januára 2022 zúčastniť podujatia Water-Food-Energy Summit, ktorý v tých dňoch bude v priestoroch výstaviska prebiehať.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na summit a EXPO Dubaj pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • Ubytovanie v teritóriu (Abu Dhabi, Dubaj) pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
Predbežný program:
 
15.—16. 01. 2022
 • Prílet do Abu Dhabi (doprava do SAE sa rieši individuálne)
 
17. 1. 2022
 • 9.00 spoločný transfer z hotela na výstavisko ADNEC na summit World Future Energy Summit
 • 10.00—17.00  účasť na WFES
 • 17.00 odchod spoločným transferom na hotel
 
18. 1. 2022
 • 9.00 spoločný transfer z hotela na výstavisko ADNEC na summit World Future Energy Summit
 • 10.00—17.00  účasť na WFES
 • 17.00 odchod spoločným transferom na hotel
 
19. 1. 2022
 • 9.00 spoločný transfer z hotela na výstavisko ADNEC na summit World Future Energy Summit
 • 10.00—17.00  účasť na WFES
 • 17.00 spoločný transfer zo summitu WFES do Dubaja
V prípade, že sa spoločnosť nemá záujem zúčastniť EXPO Dubaj, je možné odletieť do SR priamo z Abu Dhabi
 • 20.00 príchod do Dubaja, ubytovanie sa
 
20. 1. 2022
 • 9.00 spoločný transfer z hotela na EXPO Dubaj
 • 10.00–17.00  individuálny program na EXPO (možnosť zúčastniť sa na podujatí Water-Food-Energy Summit v DP World Atrium (prebieha
  19.–20. 1. 2022 celý deň)
 • 17.00 odchod spoločným transferom na hotel
 
20.—21. 01. 2022
 • Odlet z teritória (individálne)
 
Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný.
 
REGISTRÁCIA
Registrujte sa na podnikateľskú misiu vyplnením registračného formulára. Ukončenie registrácie 18. novembra 2021.

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.