Podnikateľská misia do mesta Gdansk, Poľsko

Dátum: 
28 - 29 október 2019
Miesto: 
Gdansk, Poľská republika
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Dominika Porubská, E: porubska@sario.sk, M: +421 907 335 411

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
so ZÚ SR vo Varšave a s podporou Slovensko-poľskej obchodnej komory pozývajú slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do mesta Gdansk v Poľsku.

 
Hlavným cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentácie svojich podnikateľských aktivít, posilnenie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov, ktoré budú nápomocné pre ich proexportnú činnosť. Súčasťou misie budú aj B2B stretnutia s poľskými spoločnosťami pôsobiacimi v poľských prístavoch.

V prípade, že bude mať slovenská spoločnosť špeciálnu požiadavku na stretnutie s konkrétnou firmou v Gdansku, je nutné túto skutočnosť uviesť
v registračnom formulári.

Sektorové zameranie misie:
 • logistika
 • informačné a komunikačné technológie
 • energetika
 • ťažký priemysel
 • iné
 
Predbežný program:

28. október 2019
 • do 12.00 — príchod účastníkov do mesta Gdansk
 • 14.00 — koordinačné stretnutie účastníkov misie
 • 15.00 — prehliadka prístavov / mesta
 • 19.00 — recepcia

29. október 2019
 • 9.00—13.00 business fórum, B2B rokovania a networking s poľskými partnermi
 • 13.00 obed a ukončenie podnikateľskej misie
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • organizácia B2B stretnutí s poľskými partnermi
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • preprava počas trvania oficiálneho programu
 
Dopravu do Gdanska a ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník individuálne. V prípade záujmu zo strany podnikateľov agentúra SARIO môže zabezpečiť rezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli pre zjednodušenie skupinových presunov.
 
Rokovací jazyk: anglický
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu účasti na misii vyplňte prosím v termíne do 13. septembra 2019 tento registračný formulár.