Podnikateľská misia do Nemecka v rámci veľtrhu Anuga 2019

Dátum: 
utorok, 08. október 2019
Miesto: 
Kolín nad Rýnom, Nemecko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Michal Wuketich, M: +421 908 978 629, E: michal.wuketich@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti  potravinárskeho a gastronomického sektora na podnikateľskú misiu do Nemecka
v rámci svetového veľtrhu Anuga.


Popredný svetový veľtrh Anuga je najdôležitejším miestom stretnutia potravinárskeho a nápojového priemyslu. S viac ako 7000 vystavovateľmi
a približne 165 000 návštevníkmi je tento veľtrh najväčším svetovým veľtrhom vo svojom sektore.

Cieľová skupina: 

 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.


Sektorové zameranie:

 • potravinárky priemysel
 • gastro


PROGRAM

8. 10. 2019

 • Odlet vládnym špeciálom z Bratislavy do Kolína nad Rýnom
 • Preprava na veľtrh Anuga
 • Asistencia a doprovod počas veľtrhu
 • Doplnkový program
 • Odlet vládnym špeciálom do Bratislavy

 
SARIO si uplatňuje právo na zmenu programu počas prípravy podnikateľskej misie a o potvrdenie, resp. nepotvrdenie registrácie.

REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP) SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJARegistrácia na podujatie je limitovaná na 1 účastníka za spoločnosť mimo Bratislavského kraja. 

Podpora zo strany agentúry SARIO pre MSP mimo Bratislavského kraja zahŕňa:

 • Let vládnym špeciálom dňa 8.10.2019 pre jedného zástupcu za spoločnosť (vrátane spiatočného letu v ten istý deň) *
 • preprava a vstup na veľtrh Anuga v rámci programu podnikateľskej misie
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO


*Podpora nezahŕňa spiatočný let po termíne 8.10.2019, ubytovanie, stravu a iné náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.

Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.

Záväzná registrácia bude spustená do dňa 17. 5. 2019.
​Predpokladaný počet účastníkov misie: 20

Registrácia je otvorená do 30. 8. 2019.