Podnikateľská misia do Nórska – OSLO BUSINESS FORUM 2022

Dátum: 
19 - 22 september 2022
Miesto: 
Oslo, Nórsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Michal Wuketich, E: wuketich@sario.sk , T: +421 908 978 629

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Nórska, Oslo, v termíne 19. – 22. septembra 2022. na podujatie OSLO BUSINESS FORUM 2022.
 
Cieľová skupina
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie misie: 
 • inovácie,
 • smart technológie,
 • elektromobilita,
 • firmy z iných sektorov so záujmom o teritórium.

Webová stránka podujatiahttps://www.obforum.com/2022  
 
Oslo Business Forum 2022 je podujatie, ktoré už dlhodobo okrem zaujímavých tém ponúka aj príležitosti na B2B stretnnutia. Cez mobilnú aplikáciu podujatia si účastníci dokážu naplánovať stretnutia s relevantnými partnermi, a to buď osobne, alebo online.
Podujatie dáva možnosť zoznámiť sa a rokovať s predstaviteľmi s rozhodovacou právomocou mnohých popredných spoločností v severskom regióne. 
Fórum ponúka aj zaujímavé diskusie, ktoré spadajú do tematických celkov:
 • Ekonomika a trendy (Ktoré trendy budú kľúčové pre napredovanie vášho podnikania?)
 • Budúcnosť práce (Aké radikálne zmeny možno očakávať v nadchádzajúcom období?)
 • Firemná kúltura (Čo potrebujete implementovať, aby ste vytvorili kultúru vysokovýkonného tímu?)
 • Inovácia (Ako urobiť z inovatívnych postupov štandardný prístup vo vašej spoločnosti?)

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na OSLO BUSINESS FORUM
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • Field trip podľa relevantnosti prihlásených MSP (sektorové témy)
 • Biznis raňajky v teritóriu
 • Spoločná večera slovenskej delegácie
 • Ubytovanie v teritóriu počas trvania misie pre dvoch zástupcov MSP
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
   
PREDBEŽNÝ PROGRAM
 • 19.9.2022 – individuálny prílet do teritória
 • 20.9.2022 – biznis raňajky v teritóriu, field trip, spoločná večera slovenskej delegácie
 • 21.9.2022 – 1. deň OSLO BUSINESS FORUM (konferenčná časť, B2B a matchmaking)
 • 22.9.2022 – 2. deň OSLO BUSINESS FORUM (konferenčná časť, B2B a matchmaking), individuálny odlet z teritória, ukončenie podnikateľskej misie
Program môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár predbežného záujmu do 31. marca 2022. 


 
Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie je 7 MSP. Výber MSP
na podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu  Podpora internacionalizácie MSP.