Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií

Dátum: 
09 - 13 november 2020
Miesto: 
Petrohrad, Leningradská oblasť, Ruská federácia
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Samuel Čellár, E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP plánuje v novembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Petrohradu s cieľom posilnenia hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov.

Potenciálne sektory:
 • Kovoobrábanie
 • Strojárstvo
 • Chemický priemysel
 • Priemysel 4.0
 • Smart cities
 • Inovačné technológie
Vítaná je účasť spoločností aj z iných sektorov so záujmom o dané teritórium.
 
Petrohrad, ktorý v Rusku často označujú aj za svoje „severné hlavné mesto“, patrí medzi najväčšie ekonomické, vedecké a kultúrne centrá krajiny. Svojou úrovňou ekonomického rozvoja mu prináleží  druhá priečka (hneď po Moskve) spomedzi všetkých miest Ruskej federácie. Unikátne geografické rozpoloženie Petrohradu (z jednej strany najrozvinutejšie regióny RF a z druhej strany krajiny EÚ) mestu umožnilo stať sa centrom ruskej a medzinárodnej logistiky. V ekonomike Petrohradu dominuje priemyselná výroba, konkrétne ťažké a energetické strojárstvo. Na ekonomike mesta sa spolupodieľa hutníctvo, výroba strojov, farmaceutický, potravinársky a ľahký priemysel.
Podrobná ekonomická informácia o Petrohrade je dostupná ku stiahnutiu tu.

Dni priemyslu a inovácií sú každoročným podujatím zameraným prioritne na inovačné technológie a predstavujú atraktívnu B2B platformu pre spoločnosti aktívne v týchto odvetviach. V roku 2019 sa na podujatí zúčastnilo viac než 8000 odborníkov zo 40 regiónov Ruskej federácie a 17 krajín sveta. Dni priemyslu a inovácií pozostávajú taktiež z výstavnej časti, v rámci ktorej sa v minulom roku predstavilo viac než 150 spoločností. 
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program vrátane návštev podnikov Petrohradu a Leningradskej oblasti a návšteva Dní priemyslu a inovácií v Petrohrade (zahŕňajúce podujatia: Petrohradské medzinárodné inovačné fórum, fórum Ruský priemyselník a výstavy Ochrana pred koróziou a Zváranie).

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou bolo výstaviskom prijaté rozhodnutie zredukovať výstavnú plochu podujatí a zamerať aktivity Dní priemyslu a inovácií prioritne na B2B platformu. V prípade záujmu o dodatočné informácie súvisiace s týmto opatrením nás neváhajte kontaktovať.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými obchodnými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva relevantných ruských spoločností
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na Dni priemyslu a inovácií pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady
 • transfer do teritória
 • víza (bezplatné víza do Petrohradu a Leningradskej oblasti je možné vybaviť si online tu)
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
REGISTRÁCIA 

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do
17. augusta 2020.
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie je 10 MSP. Podnikateľskú misiu organizuje agentúra SARIO v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, preto výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať jeho pravidlám.