Podnikateľská misia do Ruskej federácie

Dátum: 
26 - 28 apríl 2017
Miesto: 
Moskva, Ruská federácia
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovensko-ruská podnikateľská rada
Kontakt: 

Martina Babejová, E: babejova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 26. — 28. apríla 2017 sa
v Moskve uskutoční 18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre
hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou  republikou a Ruskou Federáciou (ďalej 18. MVK). 


Agentúra SARIO v spolupráci so Slovensko-ruskou podnikateľskou
radou (SRPR) zároveň organizuje v rámci 18. MVK Slovensko-ruské podnikateľské fórum.
 
Predsedom slovenskej časti komisie a zároveň aj hlavou slovenskej delegácie bude minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga a predsedom ruskej časti komisie bude minister priemyslu a obchodu Ruskej federácie Denis Manturov.
 
Cieľom podnikateľského fóra je posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s ruskými  partnermi v oblastiach energetiky, vrátane jadrovej energetiky, priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, kultúry, finančnej a bankovej sféry, vojensko-technickej spolupráce, vedy, vzdelávania a techniky a štandardizácie, metrológie a skúšobníctva.

Záujemcovia o účasť na 18. zasadnutí MVK majú možnosť aktívne sa zapojiť do jeho programu, v prípade, že majú v súčasnosti rozpracovaný konkrétny projekt s ruským partnerom a považujú za vhodné, aby bol takýto projekt podporený aj zo strany štátnej správy.
 
Predbežný program podnikateľského fóra:
26. 4. 2017
Odlet Bratislava-Moskva

27. 4. 2017
Zasadanie pracovných skupín

28. 4. 2017
Plenárne zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a RF
Podnikateľské fórum, Hotel President, Bolshaya Yakimanka, Moskva
Odlet Moskva-Bratislava 

Doprava:
Doprava Bratislava – Moskva/ a späť  bude zabezpečená vládnym špeciálom.
 
Rokovací jazyk: ruský

Víza: Vstup do Ruskej federácie ako aj opustenie územia, ale aj tranzit cez Ruskú federáciu, je možný iba s platným cestovným pasom  a platnými vízami. SARIO požiada Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave o vydanie víz pre registrovaných účastníkov spoločne, po dodaní všetkých potrebných náležitostí.
 
ROZPOČET/1 osoba
 
Účastnícky poplatok: účasť na podnikateľskej misii v rámci MVK je bez účastníckeho poplatku
 
Ubytovanie:Slovenský dom, Moskva: výška nákladov na ubytovanie: 110,-/1 noc.     
 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskom fóre v Moskve vyplňte online registračný formulár najneskôr do 12. apríla 2017 do 12.00.      


 
REGISTRÁCIA
Registrácie na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.