Podnikateľská misia do Rwandy

Dátum: 
14 - 19 február 2022
Miesto: 
Kigali, Rwandská republika
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Samuel Čellár, E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ plánuje organizáciu Podnikateľskej misie do Rwandy, ktorá sa bude konať v termíne 14. - 19. februára 2022.

O Rwande
Rwanda je rozvojovou krajinou Východnej Afriky, ktorá dlhodobo zaznamenáva výrazný hospodársky rast. Vďaka svojmu umiestneniu v blízkosti geografického centra kontinentálnej Afriky a najmä vďaka dlhodobo stabilnej politickej a ekonomickej situácii v krajine, možno Rwandu označiť za výhodný logistický uzol pre expanziu do širšieho regiónu Subsaharskej Afriky. Krajinu si ako svoju centrálu volí čoraz väčší počet medzinárodných spoločností.

Rast HDP Rwandy dosahoval v priemere za posledné desaťročie 7,5% a v prepočte na jedného obyvateľa 5%. K ekonomickému rastu Rwandy prispieva okrem politickej stability taktiež dodržiavanie princípov právneho štátu a  zodpovedný a promptný prístup zo strany štátneho/verejného a súkromného sektora k rozvoju podnikateľských aktivít zahraničných subjektov v teritóriu. V oblasti svetového hodnotenia kvality podnikateľského prostredia sa Rwanda v roku 2019 umiestnila na 29. mieste (hodnotenie Svetovej banky). Toto umiestnenie predstavuje prvenstvo v rámci kontinentálnej Afriky a krajina dokonca predstihla aj niektoré štáty EÚ (Luxembursko, Grécko, Malta).

Hospodárstvo Rwandy, ktorá je prevažne poľnohospodárskou krajinou, nie je významným spôsobom závislé na cenách nerastných surovín. Rwanda sa okrem toho stáva v posledných rokoch významným regionálnym  IT-hubom, kde svoje aktivity so zámerom presadiť sa vyvíja viacero svetových IT spoločností.  
Rwanda predstavuje výhodné teritórium pre slovenský export aj z dôvodu nedávneho odstránenia ciel a iných netarifných prekážok pri importe z krajín Európskej únie. Rwanda je členom Východoafrického spoločenstva[1], ktoré podpísalo Dohodu o ekonomickom partnerstve s EÚ. Dohoda síce zatiaľ nebola ratifikovaná všetkými krajinami spoločenstva, avšak niektoré z nich (Rwanda a Keňa) začali dohodu v roku 2019 aktívne implementovať (takzvaná variabilná geometria[2]).

Verejne prezentovaným zámerom Rwandy je transformácia krajiny na takzvaný „Singapur Afriky“. Za týmto účelom bolo v krajine úspešne aplikovaných viacero dlhodobých hospodárskych a politických reform. Rwanda si od nešťastných udalostí z roku 1994 prísne chráni svoju politickú stabilitu, významne sa zmierňuje úroveň chudoby, krajina rapídne napreduje v smere inovácií a ekologizácie - príkladom posledného môže slúžiť, napríklad, viac než desať rokov platný absolútny zákaz igelitových tašiek, aktívne vysádzanie stromov (Rwanda je jedna z mála krajín sveta s pozitívny ratingom v zalesňovaní) alebo každomesačný celonárodný zber odpadkov z ulíc miestnym obyvateľstvom (takzvaná umuganda). Aj vďaka uvedeným príkladom je Rwanda označovaná za najekologickejšiu krajinu Afriky.

Na základe spomenutého poľnohospodárskeho, inovatívneho a ekologického smerovania Rwandy, ako aj investícií do modernej infraštruktúry, je možné vyčleniť nasledovné kľúčové sektory, pri ktorých existuje potenciál pre nadviazanie spolupráce a import produkcie do Rwandy a na ktoré bude podnikateľská misia SARIO primárne zameraná:
 • Energetika: Malé vodné elektrárne, solárne elektrárne, distribučné siete, stožiare vysokého napätia, transformátory, generátory (domáce a priemyselné)
 • Strojárstvo: Poľnohospodárska technika, obzvlášť malotraktory pre malých farmárov, čerpadlá
 • Poľnohospodárstvo: Ekologické hnojivá a ekologická poľnohospodárska agrochémia všeobecne, závlahové systémy, postrekovače
 • Inovácie a ekológia: IKT, Smart Cities, zelené technológie všeobecne
 
Vítaná je taktiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o rozvoj svojich aktivít v predmetnom teritóriu.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Spiatočná letenka pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Návštevy miestnych spoločností a priemyselných parkov
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov pre Vašu spoločnosť a zabezpečenie stretnutí s týmito partnermi počas misie
 • PCR testy pre jedného zástupcu spoločnosti (72h pred odletom zo SR)
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
Podpora nezahŕňa:
 • Náklady na ubytovanie
 • Povinné očkovanie
 • Prípadné vízové poplatky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
FORMULÁR PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU
V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, prosím vyplňte predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na prezistenie záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podnikateľskú misiu vás budeme informovať.


 
 
[1] Východoafrické spoločenstvo je medzinárodná organizácia tvorená Rwandou, Tanzániou, Ugandou, Keňou, Burundi a Južným Sudánom. Spoločná populácia: 183 miliónov. Spoločné HDP: 220 miliárd USD. V rámci spoločenstva sa odstraňujú colné prekážky a jedným z hlavných cieľov je aj zavedenie spoločnej meny.
 
[2] V dôsledku blokovania Dohody o ekonomickom partnerstve s EÚ niektorými krajinami Východnej Afriky prišla Keňa v roku 2019 s návrhom o implementovaní tzv. variabilnej geometrie, ktorá umožňuje krajinám, ktoré Dohodu o ekonomickom partnerstve s EÚ ratifikujú, využívať výhody z nej plynúce tak, ako keby bola dohoda ratifikovaná všetkými členskými krajinami Východoafrického spoločenstva.