Podnikateľská misia do Švajčiarska-zrušená

Dátum: 
22 - 24 október 2020
Cena: 
bez účastníckeho poplatku
Organizátor: 
KP SR, SARIO, ZÚ Bern
PODUJATIE BOLO Z DÓVODU OPATRENÍ V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 ZRUŠENE!

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky (KP SR) a Zastupiteľským úradom SR v Berne (ZÚ Bern) pozývajú slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu sprevádzajúcu prezidentku SR Zuzanu Čaputovú pri príležitosti oficiálnej návštevy Švajčiarska .
 
Cieľ
Posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Švajčiarskom a priamych podnikateľských kontaktov, nadviazanie na otvorené projekty a predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu.
 
Podnikateľská misia je zameraná na nasledujúce oblasti: 
  • obehové hospodárstvo,
  • inovácie v oblasti životného prostredia,
  • spolupráca s vedeckými alebo výskumnými inštitúciami vo Švajčiarsku, vrátane CERN a ETH.
V rámci podujatia sa predpokladá biznis fórum a návšteva inovatívnych švajčiarskych firiem a vedeckých inštitúcii. Program podnikateľskej časti delegácie je v procese prípravy a vyplnením registračného formulára vyjadríte váš záujem o účasť.  
 
Doprava:
letecky, vládnym špeciálom
 
Ubytovanie a strava:
vo vlastnej réžii každého účastníka, SARIO/ZÚ Bern odporučí hotel pre ubytovanie celej delegácie

Program:
22.10.: Program pre biznis delegáciu bude priebežne aktualizovaný
23.10.: Biznis fórum a návštevy firiem
24.10.: Návšteva CERNu v Ženeve

Rokovací jazyk:    
anglický
 
REGISTRÁCIA
Registrácia bola ukončená. Ďakujeme za prejavený záujem.


Kontaktné osoby:                                  
Miriam Horníková, miriam.hornikova@sario.sk , M: +421 910 828 227
Oto Pisoň, oto.pison@sario.sk , M: +421 910 828 262
 
Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.