Podnikateľská misia do Talianska — Miláno 2019

Dátum: 
07 - 09 máj 2019
Miesto: 
Miláno, Taliansko
Kontakt: 

Martin Brezovan, E: martin.brezovan@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
pozýva slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Milána,
ktorá sa uskutoční 7.—9. mája 2019.

 
Cieľom účasti slovenských spoločností na misii je prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do zahraničia.
 
Organizátor podnikateľskej misie:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Sektorové zameranie:

  • potravinárstvo


Sektor potravinárstva je na Slovensku relatívne silný, no jeho potenciál najmä čo sa týka expanzie do zahraničia zďaleka nie je plne využitý. Misia do Milána ako do jedného z centier kvalitnej gastronómie je jedinečnou šancou pre podnikateľov činných v tejto oblasti nadobudnúť prehľad o súčasnom trhu, vytvoriť si kontakty a rozšíriť svoje pôsobenie v Európe.   
 
Pre účastníkov bude pripravený zaujímavý program pozostávajúci z B2B rokovaní so zahraničnými obchodnými partnermi, ako aj z návštevy veľtrhu TUTTOFOOD – jedného z najväčších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich veľtrhov pre potravinársky sektor v Európe, ktorý v roku 2018 zaznamenal účasť 2 850 vystavovateľov a vyše 80 000 návštevníkov z celého sveta.

Viac informácií o veľtrhu nájdete na stránke www.tuttofood.it.

Predbežný program misie

  • 7. 5. (utorok) – odlet z Viedne a prílet do Milána vo večerných hodinách  
  • 8. 5. (streda) – návšteva veľtrhu TUTTOFOOD, možnosť návštevy sprievodných podujatí v meste v rámci programu MILANO FOOD CITY
  • 9. 5. (štvrtok) – B2B rokovania s talianskymi spoločnosťami, spoločný obed, odchod na letisko a odlet do Viedne v podvečerných hodinách

 
Podpora SARIO zahŕňa pre 2 zástupcov Vašej spoločnosti: spiatočné letenky, vstup na veľtrh TUTTOFOOD, catering v deň B2B stretnutí. Ďalej SARIO zabezpečí konferenčné priestory na B2B stretnutia a prepravu v teritóriu v rámci programu misie (letiskové transfery, doprava na veľtrh).   
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia ostatné náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
REGISTRÁCIA 
Zaregistrovať sa na misiu môžete vyplnením a zaslaním formulára a potrebných dokumentov. Ukončenie regristrácie je 20. marca 2019.