Podnikateľská misia International Astronautical Congress 2023 (IAC), Baku, Azerbajdžan

Podnikateľská misia International Astronautical Congress 2023 (IAC), Baku, Azerbajdžan
Dátum: 
30 sep - 07 október 2023
Miesto: 
Azerbajdžan, Baku
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Simona Novosadová, E: novosadova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v októbri 2023 zorganizovať podnikateľskú misiu do Azerbajdžanu pri príležitosti podujatia International Astronautical Congress (IAC) 2023.  
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie podujatia: vesmírne technológie
 
Webová stránka podujatia: https://www.iac2023.org/
 
Hlavným cieľom misie je účasť na 74. ročníku konferencie IAC, ktorá bude prebiehať v dátume 2 – 6.10.2023. Práve v roku 2023 sa globálna vesmírna komunita opäť zíde v Baku na Medzinárodnom astronautickom kongrese, presne 50 rokov po tom, čo Baku hostilo 24. ročník IAC a stalo sa prvým a jediným mestom v regióne, ktoré tak urobilo. IAC je globálne najvýznamnejšie podujatie zamerané na vesmírny sektor, ktorého sa každoročne zúčastnia tisíce zástupcov firiem, výskumných inštitúcií a štátnych agentúr z celého sveta. 
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 
  • Vstupenky na podujatie
  • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
  • Letenka pre jedného zástupcu spoločnosti
  • Propagačné materiály
  • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 
  • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
Agentúra SARIO pre Vás pripravuje v rámci aktivít Slovenskej vesmírnej kancelárie bohatý sprievodný program a zvýšenú propagáciu medzi zahraničnými partnermi.


REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 31. mája 2023. 
 
Registrácia 

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 8 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO Podpora internacionalizácie MSP. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.