Podnikateľská misia na Island

Podnikateľská misia na Island
Dátum: 
18 - 20 september 2023
Miesto: 
Reykjavík, Island
Organizátor: 
SARIO, Green by Iceland
Kontakt: 

Adam Csuka, adam.csuka@sario.sk, +421910828327

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Green by Iceland organizujú podnikateľskú misiu spojenú s nadviazaním obchodných vzťahov, výmenou skúseností a príkladov dobrej praxe v kontexte geotermálnej energie, obnoviteľných zdrojov a energetiky na Island. Pracovná cesta nadväzuje na podnikateľské fórum usporiadané pri príležitosti návštevy islandského prezidenta Guðni Th. Jóhannessona na Slovensku v októbri 2022.

Island dlhodobo využíva pre získavanie energie svoje prírodne bohatstvo najmä z vodných a geotermálnych zdrojov. Vďaka tomu je dnes v celosvetovom meradle krajinou s najväčším podielom obnoviteľných zdrojov v národnom energetickom mixe. Podnikateľská misia vytvorí priestor pre priame nadviazanie kontaktov v relevantných islandských energetických spoločnostiach a inštitúciách, v akadémií a návštevu niektorých z geotermálnych elektrárni v krajine.

Sektor:
  • geotermálna, vodná a veterná energia
  • obnoviteľné zdroje
  • cleantech a energetické inovácie

Náklady
Agentúra SARIO preveruje možnosti použitia grantových schém na uhradenie nákladov pre účastníkov. V prípade, že náklady spojené s podnikateľskou misiou nebudú zastrešené týmito prostriedkami, si budú náklady hradiť účastníci samostatne.

Program:
*program pracovnej cesty sa môže priebežne meniť a bude konkretizovaný
 
17.9.2023          Individuálne prílety
 
18.9.2023         Študijné návštevy: geotermálna elektráreň SVARTSENGI a Resource Park (HS ORKA/ Carbon Recycling International / Blue Lagoon)
 
19.9.2023          Stretnutie s islandským prezidentom Guðni Th. Jóhannessonom (tbc.) a študijné návštevy: geotermálna elektráreň HELLISHEIDI a vodná elektráreň Ljosafoss
 
20.9.2023        Business fórum/workshop: stretnutia podnikateľov, samospráv, inštitúcií a akadémie s miestnymi podnikateľmi, National Energy Authority, ÍSOR , GEORG, University of Iceland and Reykjavik University a ostatnými relevantnými aktérmi
 
21.9.2023          Individuálne odlety


Registrácia bola uzatvorená. Ďakujeme za prejavený záujem.

Registrácia

Kapacity podujatia sú obmedzené a preto si agentúra SARIO vyhradzuje možnosť výberu účastníkov.