Podnikateľská misia tureckých firiem na Slovensku v Košiciach

Dátum: 
piatok, 27. apríl 2018
Miesto: 
Hotel Yasmin, Košice
Kontakt: 

Igor Uhlik, M: +421 910 828 109, E: igor.uhlik@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Turecku, Istanbule, organizuje 27. apríla 2018 podnikateľskú misiu tureckých podnikateľov na Slovensku v Košiciach.
 
Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Za tureckú stranu sa zúčastnia podnikatelia z provincie Bursa na čele s guvernérom Izzettim Kucuk, primátorom Alinur Aktas a veľkopodnikateľom Huseyin Ozdilek. Delegáciu bude sprevádzať veľvyslanec Jozef Šesták PhD.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na B2B rokovaniach je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a  nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
PROGRAM

14.00 — 14.30
 • Registrácia účastníkov
14.30 — 14.40
 • Zahájenie podnikateľského fóra
  Otvorí   PhDr. Anna Tureničová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Turecku, resp. veľvyslanec Jozef Šesták, generálny konzul SR v Istanbule
 • Príhovor predstaviteľa delegácie z partnerského mesta Bursa
14.40 — 15.00
 • Prezentácia ekonomiky a podnikateľského prostredia SR
 • Predstaviteľ SARIO
 15.00 — 16.00
 • B2B rokovania tureckých a slovenských firiem
 
Sektorové zameranie:
 • automobilový priemysel
 • textilný priemysel
 • cestovný ruch
 • stavebný priemysel
 • strojársky priemysel
 • iné
 
Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
 • príprava B2B rokovaní
 • asistencia zamestnancov agentúry SARIO počas B2B rokovaní
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v na podnikateľskej misii, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami
a prílohami najneskôr do 26. 4. 2018.

Podujatie bolo zrušené a návšteva delegácie z partnerského mesta Bursa sa odkladá na neurčito z dôvodu konania predčasných volieb v Turecku.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.