Podnikateľská misia z Dánska

Dátum: 
piatok, 25. január 2019
Miesto: 
Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 25. januára 2019 biznis fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Dánska.

Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do zahraničia.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
  • strojárstvo
  • stavebníctvo
  • energetika
Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s dánskymi spoločnosťami.
 
Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z B2B rokovaní s obchodnými partnermi, prezentáciami o slovensko-dánskom obchodnom prostredí a stretnutiami so zástupcami  MZVaEZ SR, Dánskou Exportnou Asociáciou (DEA) a agentúry SARIO.

Program:

8.30
Príchod na slovensko-dánske obchodné fórum

9.00
Úvodné slovo a otvorenie podujatia
  • Dušan Matulay, generálny riaditeľ sekcie SHSP, Sekcia hospodárskej spolupráce, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • Ulrik Dahl, CEO, Dánska Exportná Asociácia (DEA)
  • Robert Šimončič, generálny riaditeľ, SARIO

9.20
Prezentácia agentúry SARIO o biznis prostredí na Slovensku a SARIO službách
  • Peter Mikula, konzultant, Odbor investičných projektov, SARIO

9.40
Prezentácia Dánskej Exportnej Asociácie (DEA)
  • Ulrik Dahl, CEO, Dánska Exportná Asociácia (DEA)

10.00
Dostupnosť a pracovný postoj slovenskej pracovnej sily
(člen asociácie ISA)


10.15
Legislatívny rámec zakladania spoločnosti na Slovensku
(člen asociácie ISA)


10.30
Prestávka

10.50
B2B rokovania s dánskymi spoločnosťami

13.00
Spoločný obed formou bufetu

14.00
Ukončenie podujatia

REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
Z dôvodu naplnenia kapacíť pre malé a stredné podniky so sídlom mimo bratislavského kraja bola registrácia uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.


Kontakt: Jana Kišacová, M: +421 910 828 216, E: jana.kisacova@sario.sk


REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Z dôvodu naplnenia kapacíť pre ostatné podnikateľské subjekty
bola registrácia uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.


Kontakt: Adam Csuka, M: +421 910 828 327, E: adam.csuka@sario.sk

Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.