Podnikateľská misia zo Saska

Dátum: 
streda, 20. marec 2019
Kontakt: 

Tomáš Šándor, M: +421 915 839 495, E: sandor@sario.sk

Miesto:
 • Rivers club, Tyršovo nábrežie 12, Bratislava (B2B Stretnutia)
 • Hotel Falkensteiner, Pilárikova 5, Bratislava (1. časť programu, kapacitne obmedzená)

Pri príležitosti podnikateľskej misie zo Saska (Nemecko) organizovanej Drážďanskou obchodnou a priemyselnou komorou spoluorganizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podnikateľské fórum, ktoré sa uskutoční v Rivers clube (Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava).

Hlavným cieľom podujatia je posilnenie ekonomických a obchodných vzťahov prostredníctvom možnosti nadviazania, či rozšírenia proexportných obchodných kontaktov s nemeckými spoločnosťami.

Účasť na prvej časti programu (prednášky, predstavenie spoločností a diskusia) je kapacitne obmedzená! Taktiež si Vás dovoľujeme upozorniť, že prvá časť programu prebieha v nemeckom jazyku, bez možnosti tlmočenia. Prvá časť programu sa uskutoční v hoteli Falkensteiner (Pilárikova 5, Bratislava).
 
PROGRAM

9.30
 • otvorenie
9.40
 • situácia na trhu a obchodné horizonty
  (Anastázia Šoltýsová, Slovensko-nemecká obchodná
  a priemyselná komora)
 • Vybrané právne aspekty
  (Arthur Braun a JUDr. Igor Augustinič, BRAUN PARTNERS)
 • Medzikultúrne zvláštnosti / Hľadanie zamestnancov
  (Katarína Radu, TRESCON Executive Search s.r.o.)
 • Obchodné skúsenosti na Slovensku — pobočky nemeckých firiem
  (Dirk Zeibig, Jürgen Zeibig, ZEIBINA kunststoff-technik, GmbH)
 10.40
 • Predstavenie spoločností — Akými skúsenosťami disponujú nemeckí podnikatelia na Slovensku?
11.00 — 12.00
 • Diskusia (v prípade záujmu o určitú tému, prosíme o jej uvedenie vopred)
16.00 — 18.00   
 • B2B Stretnutia (Rivers club, Tyršovo nábrežie 12, Bratislava)
 
Sektorové zameranie:
 • 3D tlač
 • Elektrotechnický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Chemický priemysel
 • IT
 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • Obchodné poradenstvo
 • Právne služby

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podujatí, prosím vyplňte registračný formulár do 18. marca 2019. Tešíme sa na Vašu účasť!