Právne a daňové otázky podnikania v Rakúsku (webinár)

Dátum: 
26 - 28 január 2021
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, e-mail: jana.jarosova@sario.sk

Zaujíma Vás právne prostredie v Rakúsku ? Poznáte všetky náležitosti, ktoré musíte splniť, ak vysielate slovenských pracovníkov do Rakúska?
Poznáte rakúske kolektívne zmluvy? Chcete vedieť aké sú nové daňové povinnosti v Rakúsku? 

Je to veľa otázok, na ktoré Vám ale vieme odpovedať. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Právne a daňové otázky podnikania v Rakúsku". 

Zameriame sa aj na zrážkovú daň, daň zo mzdy, registráciu na DPH a podávanie DPH hlásení.Viac o programe 

Webinár bude viesť JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M.,  zo spoločnosti ProfiDeCon. Viac o lektorovi 

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 19. januára 2021 prostredníctvom registračného formulára. Webinár bude prebiehať v dvoch častiach (26.1. 2021 I.časť, 28.1.2021 II.časť, vždy od 10.00 ), rezervujte si čas na oba termíny. 

 

-
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.