Právne otázky obchodovania s Čínou

Dátum: 
štvrtok, 2. jún 2016
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba (poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie)
Organizátor: 
SARIO
Čína je v súčasnosti druhou najsilnejšou ekonomikou sveta a obchodnou veľmocou. Zoznámte sa s formami podnikania, základmi zmluvného, colného a daňového práva v Číne ako i s možnosťami preverovania partnerov a prípadného riešenia sporov. 

PROGRAM
           
08.45 — 09.00
 • Registrácia účastníkov

09.00 — 09.15
 • Otvorenie seminára – úvodné privítanie
  (Tibor Buček, riaditeľ OZO SARIO)

09.15 — 10.30     
 • Formy podnikania na čínskom trhu, zakladanie spoločností, potrebné povolenia a licencie
 • Preverovanie čínskych partnerov
  (Dr. Ing. Martin Winkler, PhD.)

10.30 — 10.45
 • Prestávka

10.45 — 12.00     
 • Základy zmluvného práva
 • Duševné vlastníctvo
 • Základy daňového a colného práva
 • Základy súdneho systému a riešenia sporov
  (Dr. Ing. Martin Winkler, PhD.)

12.00 — 12.30
 • Individuálne konzultácie/diskusia
 
Drobné zmeny programu vyhradené!