Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií

Dátum: 
utorok, 27. november 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií, ktorý sa uskutoční dňa 27. novembra 2018 v priestoroch agentúry SARIO v Bratislave.

Viete ako správne postupovať a na čo sa zamerať, ak uvažujete o exporte Vašej produkcie?

Všetky praktické informácie a rady, ako sa stať exportérom, kde začať, ako úspešne zrealizovať vývoznú obchodnú operáciu, ako ju zmluvne zabezpečiť a zhodnotiť, Vám počas nášho seminára sprostredkuje odborníčka v tejto oblasti doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.

PROGRAM
           
09.45 — 10.00
  • Registrácia účastníkov
 
10.00 — 12.00
  • Realizácia vývoznej obchodnej operácie - prípravná fáza exportu (teritoriálny a komoditný prieskum trhu, prieskum cien a predbežná kalkulácia cien, informácie o konkurencii, prieskum obchodných partnerov, formy vstupu na zahraničné trhy, predbežný dopyt, ponuka, obchodné rokovanie)
 
12.00 — 12.15
  • Prestávka

12.15 — 14.00
  • Zmluvné zabezpečenie vývozu - kontraktačná fáza (objednávka, potvrdenie objednávky, kúpna zmluva/kontrakt/)
  • Realizačná fáza vývozu - praktická realizácia exportu (príprava tovaru na export, zabezpečenie prepravy tovaru, vystavenie sprievodných dokumentov, colné konanie, finančné zabezpečenie - inkaso, zúčtovanie pohľadávky)
  • Vyhodnotenie vývoznej obchodnej operácie (prípadné riešenie reklamácií)
 
14.00 — 15.00
  • Diskusia a individuálne konzultácie
 
Drobné zmeny programu vyhradené.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 23. 11. 2018 vyplnením registračného formulára.