Rusko — Export/import tovaru a služieb — praktické rady

Dátum: 
streda, 30. január 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Ruská federácia (ďalej len RF) je tradičný partner Slovenskej republiky,
aj keď štatistiky posledných rokov sa rôznia. Práve tento trh stále láka a bude lákať investorov a podnikateľov z celého sveta.


Ako začať a hneď neskončiť, čoho sa vyvarovať, resp. z čoho vyťažiť — aj toto budú hlavné témy seminára.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov so základnou legislatívou Ruskej federácie  upravujúcou export/import tovaru a služieb a priblížiť im tendencie a potreby ekonomiky RF aj v rámci sankčných podmienok. 

Cenné informácie z praxe získajú podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby a majú záujem aj o trh RF. Získaním trhov RF sa zároveň otvára cesta aj na trhy na celom území Euroázijského spoločenstva, ktorého je Rusko členom.

Program seminára  

09.45 — 10.00
  • Registrácia účastníkov

10.00 — 12.00
  • Základné ekonomické ukazovatele RF, charakteristika hospodárstva,
  • štatistika import/export RF voči ostatným krajinám, sankčné podmienky
  • Štruktúra tvorby HDP RF, tendencia a vývoj domáceho (ruského ) trhu, investície,dotácie a pririty štátu v rámci rozvoja ruskej ekonomiky
  • Právna úprava vo vybraných oblastiach podnikania, základné informácie o Euroázijskom priestore (RF je členom)

12.00 — 12.15
  • Prestávka

12.15 — 14.00
  • Založenie pobočky alebo spoločnosti v RF, právne  
  • Ako a kde odprezentovať svoju ponuku/dopyt, na čo klásť dôraz, formy e-podnikania, prezentácií
  • Praktické rady pri úprave zmluvných vzťahov s ruskými obchodnými partnermi, čoho sa vyvarovať, na čo poukázať

14.15 — 15.00
  • Diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 25. január 2019.