×

SARIO Business Link — CONECO 2017Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre vás v roku 2017 pripravila sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link
 
Sériu podujatí SARIO Business Link otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1 .
 
Odborný seminár  SARIO Business Link — Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy ponúkne
  • ​praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, napr. na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,
  • možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva prostredníctvom programov Slovak AID,  
  • diskusiu a networking s prednášajúcimi.

Ročník 2016 - videozáznam


PROGRAM
 
9.00 - 9.30 Registrácia  a privítanie účastníkov 
9.00 - 9.30Občerstvenie
 
 
9.30 -10.10Otvorenie konferencie
Prezentácia agentúry SARIO
Tibor  Buček, Riaditeľ odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO
10.10 – 10.30Možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci - oblasti stavebníctva a energetiky - prioritné teritóriáNina Macháčová, Projektová manažérka , Slovak Aid
10.30 – 10.50Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05)Romana Hlavačková
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie, MH SR
10.50 – 11.05Možnosti financovania inovatívnych / EÚ projektovŠimon Púchy, ČSOB
11.05 – 13.00Konzultácie a networking s prednášajúcimi
B2B rokovania spoločností pri káve a občerstvení
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
  • Podujatie bude prebiehať od 9.00 hod do 13,00 hod, v hale B1 stred, priestor bude oddelený a označený pre podujatie.
  • Účasť na seminári a odborných konzultáciách je zdarma, podmienkou je registrácia cez online formulár.
  • Vstupenku na veľtrh CONECO, RACIOENERGIA 2017 si každý účastník hradí vo vlastnej réžii. 
  • Počas programu je zabezpečené občerstvenie.

Zaregistrujte sa ešte dnes, stačí vyplniť krátky formulár.
 


Účastník svojou registráciou potvrdzuje,  že:  a/ súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; b/ súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, zasielaním emailovej komunikácie, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu; c/ súhlasí s vyhotovením obrazových a audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia. 
PARTNERIVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mh sr

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovak AID


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt MZVa EZ


PARTNER PODUJATÍ SBL 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ČSOB