SARIO Business Link — CONECO 2017

Dátum: 
streda, 22. marec 2017


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre vás v roku 2017 pripravila sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link
 
Sériu podujatí SARIO Business Link otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1 .
 
Odborný seminár  SARIO Business Link — Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy ponúkne
  • ​praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, napr. na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,
  • možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva prostredníctvom programov Slovak AID,  
  • diskusiu a networking s prednášajúcimi.

Ročník 2016 - videozáznam


PROGRAM
 
9.00 - 9.30 Registrácia  a privítanie účastníkov 
9.00 - 9.30Občerstvenie
 
 
9.30 -10.10Otvorenie konferencie
Prezentácia agentúry SARIO
Tibor  Buček, Riaditeľ odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO
10.10 – 10.30Možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci - oblasti stavebníctva a energetiky - prioritné teritóriáNina Macháčová, Projektová manažérka , Slovak Aid
10.30 – 10.50Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05)Romana Hlavačková
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie, MH SR
10.50 – 11.05Možnosti financovania inovatívnych / EÚ projektovŠimon Púchy, ČSOB
11.05 – 13.00Konzultácie a networking s prednášajúcimi
B2B rokovania spoločností pri káve a občerstvení
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
  • Podujatie bude prebiehať od 9.00 hod do 13,00 hod, v hale B1 stred, priestor bude oddelený a označený pre podujatie.
  • Účasť na seminári a odborných konzultáciách je zdarma, podmienkou je registrácia cez online formulár.
  • Vstupenku na veľtrh CONECO, RACIOENERGIA 2017 si každý účastník hradí vo vlastnej réžii. 
  • Počas programu je zabezpečené občerstvenie.

Zaregistrujte sa ešte dnes, stačí vyplniť krátky formulár.
 


Účastník svojou registráciou potvrdzuje,  že:  a/ súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; b/ súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, zasielaním emailovej komunikácie, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu; c/ súhlasí s vyhotovením obrazových a audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia.