SEO pre začiatočníkov (webinár)

Dátum: 
21 - 23 apríl 2020
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom SEO pre začiatočníkov.

SEO je skratka pre Search Engine Optimization. Do slovenčiny sa prekladá ako optimalizácia webu pre vyhľadávače a zahŕňa postupy, metódy a stratégie, pomocou ktorých sa viete dostať vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. Ide o jednu z kľúčových aktivít, ako sa dá na webové stránky priviesť zaujímavé a hlavne relevantné množstvo nových návštevníkov a vďaka ktorej zvýšite viditeľnosť svojho webu v internetových vyhľadávačoch pre zadávané kľúčové slovo.

Prirodzená, takzvaná organická návštevnosť neustále rastie a to aj napriek reklamným systémom ako je Google Ads. Na tomto webinári sa dozviete základy o tom, čo SEO znamená, ako sa časom vyvinulo, aké aktivity treba v tomto smere robiť a ako je SEO úzko prepojené s tvorbou obsahu.

Seminár bude viesť Juraj Sasko, spoluzakladateľ digitálnej agentúry VISIBILITY v Čechách a na Slovensku.
 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 16. apríla 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je seminár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.