Slovak Space Tech Day 2 & Slovak Aviation Industry Day

Dátum: 
10 - 11 september 2020
Miesto: 
online konferencia a B2B rokovania
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 
Michal Brichta, micha.brichta@sario.sk, tímlíder pre Diverzifikačné služby SARIO.
Už druhý ročník podujatia Slovak Space Tech Day zameraného na prezentáciu slovenského potenciálu a vytváranie medzinárodných partnerstiev v rámci vesmírneho sektora sa uskutoční 10.-11. septembra 2020 ako online konferencia (10. septembra) a online B2B rokovania (11. septembra).

Nosnou témou ročníka s podtitulom „Emerging Space_" sú aktuálne trendy vo vesmírnom sektore s dôrazom na nové krajiny, aktérov a aktivity. Podujatie nadväzuje na úspešný prvý ročník zorganizovaný v júni 2019 v Košiciach, na ktorom sa stretli desiatky predstaviteľov firiem a výskumno-vývojových inštitúcií pôsobiacich vo vesmírnom sektore. 

V rovnakých dňoch na rovnakom mieste sa zároveň bude konať podujatie Slovak Aviation Industry Day venované leteckému priemyslu, ktoré sa sústredí najmä na také oblasti ako je výroba lietadiel a komponentov, softvérové riešenia a inovácie v leteckej doprave.

Súčasťou programu podujatí bude konferencia pokrývajúca najrôznejšie témy v oblasti vesmírnych a leteckých technológií, prezentácie perspektívnych slovenských firiem a B2B platforma s účasťou zahraničných spoločností.

Hlavným partnerom oboch podujatí je Košický samosprávny kraj. Mená ďalších partnerov ako aj domácich a zahraničných vystupujúcich budeme zverejňovať priebežne v priebehu nasledujúcich týždňov.

O svojom záujme zúčastniť sa nás môžete informovať vyplnením Dotazníka predbežného záujmuPre viac informácií ohľadom organizácie aj témy podujatia kontatujte: Michal Brichta, micha.brichta@sario.sk, tímlíder pre Diverzifikačné služby SARIO.