Slovenská kooperačná burza 2016

Dátum: 
štvrtok, 3. november 2016
Miesto: 
Hotel Bratislava, Bratislava
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu vás pozýva
na najväčšie podujatie v rámci projektu
SARIO Business Link
na 10. ročník Slovenskej kooperačnej burzy, ktorá sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ.


Slovenská kooperačná burza je medzinárodné podujatie zamerané
na bilaterálne rozhovory firiem, na prezentáciu subkontraktačných
ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na
vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi a možnosti
investícií, najmä v oblasti:
 • automobilového priemyslu,
 • strojárstva,
 • energetiky,
 • informačných a komunikačných technológií,
 • logistiky,
 • výskumu, vývoja a  inovácií.

Prečo sa zúčastniť?
Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007,  je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku.

1. Podujatie už 10 rokov ponúka unikátnu možnosť rokovať
s relevantnými obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste.

2. Bilaterálne rozhovory na základe individuálneho vopred naplánovaného harmonogramu. 
 
3. JAGUAR LAND ROVER Sourcing
- jedinečná príležitosť 
zapojiť sa do dodávateľského reťazca  spoločnosti JAGUAR LAND ROVER

4. V spolupráci s JETRO Viedeň pripravená špeciálna sekcia "Japanese Components and Material Buyers’ Exhibition", ktorej cieľom je nájsť miestnych dodávateľov komponentov a materiálov pre japonské firmy.

5.  Atraktívny sprievodný program - moderovaná konferencia Joining the Best Address in Automotive

6.  predstavenie investičného prostredia  a  3D Slovensko - Slovensko, ako ho nepoznáte.
 
7.. Predstavenie unikátneho slovenského prototypu športového automobilu Brutal a ďalšie svetové prekvapenia.

8. Nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti doma i v zahraničí.
 
9. Priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným teritóriám, projektom a financovaniu.
 
8. Efektívny neformálny networking počas dňa aj gala večera, ktorý navyše ponúka kultúrny a gastronomický zážitok.
 
Program

2. november 2016
19:00 - 20:00 Čaša vína 
Privítanie účastníkov v predvečer podujatia v priestoroch hotela

3. november 2016
7:30 - 8:30    Registrácia a príchod hostí a účastníkov podujatia

8:00 - 10:00   Občerstvenie

8:30 – 9:00    Slávnostné otvorenie

9:00 – 14:45 
Konferencia Joining the Best Address in Automotive

- v rámci odborných diskusných panelov sa budeme venovať atraktívnym témam:
 • 9:00 -10:30 Predstavenie slovenských automobiliek  - Akou fázou rozvoja prechádzajú slovenské továrne automobiliek, aké výzvy ich čakajú a čo im majú ponúknuť potenciálni obchodní partneri
 • Potvrdení účastníci panelu: 
  • Ralf Sacht, CEO Volkswagen Slovakia 
  • Michal Lábaj, Procurement Manager Kia Motors Slovakia 
  • Alev Onur, Director of Purchasing for Central Europe, PSA Group Slovakia
 • 10:45-12:00 Lokalizačné plány, best cost country sourcing, technická podpora dodávateľom – Ako sa napojiť na nadnárodný biznis, cesta Vašej spoločnosti do triedy Tier 1 a Tier 2 
  • Potvrdení účastníci panelu: 
   • Herwig Joergl, Director Business Development, MATADOR HOLDING, a.s.
   • Prof.Ing. Juraj Sinay DrSc., prezident ZAP SR
   • Robert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry SARIO
   • Bertrand FAULCONNIER, Operations Director, Business Unit Central Europe, Auto Exterior Division, PLASTIC OMNIUM
   • Frank Toenniges, Executive Director, Technology Center Trenčín, Adient
     
 • 13:30-14:45   Priemysel v digitálne prepojenej dobe 
  - Priemysel 4.0, automatizácia, robotizácia a digitálne technológie, nová disciplína Automotive IT, Digital Single Market EÚ – predstavenie trendov a dostupné case studies
  • Potvrdení účastníci panelu: 
   • Peter Magvaši, CEIT
   • Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o.
   • Anton Ondrej, Asociácia priemyselných zväzov
   • Peter Chovanec, Operations Manager Slovakia & Czech Republic, UBER 


9:00 – 12:00    Plánované B2B rokovania

12:00 – 13:30    Obed 

13:00 – 18:00   Plánované B2B rokovania

15:30 - 17:00    Občerstvenie

18:30   Gala večer (dress code: business casual)
 

Rokovací jazyk
anglický

Poplatok za účasť na podujatí 
za jedného zástupcu účastníka* 100,- € /*účastníkom na podujatí sa rozumie jeden podnikateľský subjekt/
Každý ďalší zástupca účastníka* uhradí poplatok 50,- €.
Počet svojich zástupcov zaznačí účastník v registračnom formulári pri on-line registrácii na podujatie.

Ubytovanie
Pre Vaše pohodlie počas Slovenskej kooperačnej burzy využite ubytovanie priamo v centre diania za zvýhodnené ceny.
HOTEL BRATISLAVA FOR YOU, HOTEL BRATISLAVA FOR EVERYBODY.


Video medailón z roku 2015 


Fotogaléria SKB 2015

Výsledky a ohlas 2007 — 2015
Slovenská kooperačná burza od svojho vzniku doposiaľ priniesla možnosť
spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1 500 firmám z 35 krajín.
9 úspešných ročníkov podujatia vyvolalo záujem na strane podnikateľov,
ako aj podnikateľských zväzov, obchodných komôr a odbornej verejnosti.

O rastúcom kredite kooperačnej burzy svedčí aj pozitívna spätná väzba
učastníkov:

“Slovenská kooperačná burza je výborné kooperačné podujatie, kde nájdete nových zákazníkov a nápady, ako robiť vlastný biznis ešte lepšie.”
ABB, Slovenská republika

“SKB vidíme ako veľkú príležitosť stretnúť sa s firmami. Toto podujatie pokladáme za kľúčové pre uzatváranie medzinárodného biznisu.”
IPEC Group, Slovenská republika

“SKB vnímam ako jedno z najpozitívnejších podujatí v rámci slovenského a českého trhu.”
CRT Electronic, Slovenská republika

“SKB je pre mňa zaujímavá skúsenosť. Dajú sa tu získať dobré kontakty a nájsť potenciálni partneri, preto si myslím že SKB je veľkým prínosom.”
Schmachtl GmbH, Rakúsko


Kontaktné osoby:
Naďa Hladká
T: 02 58 260 321
E: matchmaking@sario.sk

Dominika Dubovská
T: 02 58 260 132
E: matchmaking@sario.sk