SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2021 ONLINE

Dátum: 
25 - 26 máj 2021
Miesto: 
ONLINE
Cena: 
50EUR
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 
Michaela Slimáková, T: +421 910 828 278, E: matchmaking@sario.sk Ľubica Árvová, T: +421 910 828 302, E: matchmaking@sario.sk (koordinátorka podujatia, možnosti partnerstiev)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje na platforme SARIO BUSINESS LINK podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (SKB).

SKB sa za 15 rokov stala stabilnou relevantnou platformou pre slovenské aj medzinárodné publikum. Efektívne pokrýva aktuálne témy priemyslu a priamo poskytuje priestor pre získanie nových obchodných kontaktov a kontraktov.Podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR bude realizované v spolupráci s partnermi v dňoch 25. – 26. mája 2021 ONLINE formou.

Téma tohto ročníka je Moderný priemysel - ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu.
 
Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie. V kooperačnej časti ponúkne SKB príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu prostredníctvom vopred plánovaných rokovaní podľa individuálnych rozpisov.
 
PROGRAM    
25. máj 2021, utorok

 
9.00 – 9.30   OTVORENIE PODUJATIA
Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Dušan Velič, štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ingrid Brocková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov, ČSOB
Róbert Kanás, riaditeľ, Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ, SARIO 
 
9.30 – 12.30   MODEROVANÉ PANELOVÉ DISKUSIE
Diskusie budú prebiehať v slovenskom jazyku a budú simultánne tlmočené do angličtiny.
                                          
9.30 – 10.40 NOVÁ PODOBA VZŤAHU MESTO/REGIÓN – PRIEMYSEL
Vplyv investícií priemyselných firiem a ich dodávateľov na región a ich
interakcia s mestom a regiónom.
Moderátor: Martin Jesný, priemyselný analytik
Spíkri:
Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Russell Leslie, výkonný riaditeľ, Jaguar Land Rover Slovakia, prevádzkový riaditeľ závodu JLR v Nitre
Marek Hattas, primátor Nitry
Vladimir Popov, riaditeľ divízie VaV, riaditeľ MinebeaMitsumi Development Center Košice 
Mike Hawes, výkonný riaditeľ, Society of Motor Manufacturers and Traders
Rastislav Vysocký, advokát a prokurista Prosman & Pavlovič
Dominika Forgáčová, riaditeľka odboru strategických investícií a nadnárodných programov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Diskusiu doplní Martin Bugár, riaditeľ rozvoja PARAPETROL.

10.45 – 11.35 TREND LOKALIZÁCIE DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV 
Nový balík služieb agentúry SARIO v sebe spája expertízu a skúsenosti
Odboru investičných projektov pre prichádzajúcich, ale aj etablovaných
investorov.
Moderátor: Miroslav Beseda, SARIO
Spíkri:
 
Miroslav Mikula, konateľ, Mubea Automotive Slovakia
Michal Lábaj, vedúci oddelenia obstarávania dielov Kia Slovakia
zástupcovia spoločností a ich skúsenosti s lokálnou sieťou dodávateľov výrobkov, služieb a inovatívnych technologických riešení

11.40 – 12.30 SPOLUPRÁCA UNIVERZÍT S PRIEMYSLOM AKO ZDROJ INOVÁCIÍ
Univerzity a firmy sú hlavnými inovačnými aktérmi a ich kooperácia je kľúčová pre zvyšovanie inovatívnosti a celkovej konkurencieschopnosti ekonomiky. V diskusii sa zameriame na benefity spolupráce univerzít s priemyslom, zdieľanie pozitívnych príkladov, ako aj na služby SARIO, ktoré firmy a univerzity môžu využiť, aby našli vhodného partnera a naštartovali úspešnú spoluprácu.
Moderátor: Alexandra Gačevičová, SARIO
Spíkri:
Dušan Velič
, štátny tajomníkMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ján Kráľ, prodekan, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Marina Ranga, European Commission, Joint Research Centre
Ivan Lindovský, spoluzakladateľ, AgeVolt
Diskusiu doplní Martin Gondár, SmarTech Solutions.

13.20 – 18.00 ONLINE BILATERÁLNE ROKOVANIA (B2B) A KONZULTÁCIE
Kooperačné stretnutia slovenských a zahraničných účastníkov s riadeným manažmentom rokovaní sú efektívne na získavanie nových kontaktov, oslovenie a prezentáciu pred potenciálnymi obchodnými partnermi či konštruktívne dohodnutie konkrétnej spolupráce.
 
Okrem rozvoja dodávateľsko-odberateľských vzťahov môžete túto časť podujatia využiť aj na individuálne konzultácie. Na rokovania sú k dispozícii okrem firiem aj partneri podujatia, zástupcovia štátnej a verejnej správy a v neposlednom rade konzultanti agentúry SARIO.

B2B rokovania nie sú tlmočené. Jedno rokovanie trvá 20 minút. Maximálny počet rokovaní na účastníka je 14.

AKO SI VYBRAŤ B2B ROKOVANIA

TERMÍNY
Online registrácia: 1. marec - 8. máj 2021
Párovanie B2B rokovaní: 9. - 17. máj 2021
Podujatie: 25. máj 2021


REGISTRÁCIA
Účastnícky poplatok: 50 € za jedného účastníkaPROGRAM
26. máj 2021, streda


9.00 - 16.00 ODBORNÝ WORKSHOP A KONZULTÁCIE 

9.00 - 10.30 BREXIT - OBCHODOVANIE A SPOLUPRÁCA
Workshop o aktuálnych otázkach obchodovania vyplývajúcich z dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou Úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.
Moderátor: Adam Kalina, SARIO
Spíkri: 
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v Prahe

Bettina Molnárová, riaditeľka - Priame zahraničné investície
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária
Rastislav Vysocký, advokát a prokurista - Colná problematika
Maroš Prosman, advokát a konateľ - Obchodno-právna problematika
Roman Šajgalík, právnik - daňový špecialista - Daňová problematika (spotrebné dane)
Veľvyslanectvo SR v Spojenom kráľovstve
Michal Horvat, ekonomický diplomat
Finančná správa SR
Peter Kovács, Centrum komunikácie a podpory
Panacea Protective Equipment
Ondrej Obediar 

11.00 – 16.00 INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE 
Moderátor: Adam Kalina, SARIO

TERMÍNY
Online registrácia: do 12. máj 2021
Podujatie: 26. máj 2021

REGISTRÁCIA NA WORKSHOP
Registrácia je bezplatná! Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára.

INŠTRUKCIE
Podujatie a program počas oboch dní bude realizovaný cez online platformu Zoom.
Na účasť potrebujete kvalitné pripojenie na internet a notebook s webkamerou, mikrofón (príp. iné zariadenie PC/tablet/mobil), na ktorom sa pripojíte na podujatie.

Prečítajte si pozorne technické a organizačné inštrukcie.

KONTAKT A PARTNERSTVÁ
matchmaking@sario.sk

Odborný program Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Nitra pokračuje v dňoch 27. - 28. mája 2021 podujatím TECHNITRA 2021.
Viac info na 
www.technitra.sk.