Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE

Dátum: 
štvrtok, 21. október 2021
Miesto: 
ONLINE
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje už 15. ročník networkingového podujatia Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (SKB).
Podujatie sa bude konať 21. októbra 2021 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a otvorí ho Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR.
 
Podujatie sa bude konať ONLINE!

TÉMA PODUJATIA
Moderný priemysel – Nové tempo technologického pokroku udržia len firmy s digitálnou podporou inovácií


O úspechu firiem rozhodujú moderné metódy riadenia - automatizácia, zavádzanie robotov a umelej inteligencie do výrobných procesov a ekologizácia. Digitalizácia, vrátane digitálnych inovácií, výrazne urýchľujú tieto procesy. Ako a kam sa posunul vývoj v technológiách, v automatizácii, vo vývoji umelej inteligencie a robotiky? Ktoré technológie majú potenciál posunúť firmy do novej, ekologickej, inovatívnej a konkurencieschopnej kvality? Odpovede prinesú v moderovaných panelových diskusiách odborníci z priemyslu, vedci a zástupcovia štátnej správy.

Registrácujte sa ešte dnes!

PROGRAM

9:00 - 9:25     OFICIÁLNE OTVORENIE
        Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR, MH SR
        Ingrid Brocková, štátna tajomníčka, MZV a EZ SR 
        Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov, ČSOB
        Róbert Šimončič, generálny riaditeľ, SARIO 

9:30 - 12:30    MODEROVANÉ ODBORNÉ PANELOVÉ DISKUSIE
  1. 9:30 - 10:30 Inteligentné technológie v podnikových procesoch – cesta k inovačnej pružnosti Skúsenosti odborníkov z nadnárodných firiem a špičkoví vedci budú diskutovať o tom, ako správne zacieliť inovačné úsilie a vyhnúť sa chybám a zdržaniam. 
  2. 10:40 - 11:30 Technologické a digitálne inovácie v online komunikácii so zákazníkmi Prezentácia úspešne aplikovaných slovenských projektov a riešení, prostredníctvom ktorých je možné cielene zlepšovať a zefektívňovať interakciu medzi poskytovateľom služieb a existujúcimi či potenciálnymi klientmi.
  3. 11:40 - 12:30 Inteligentné riešenia vo výskume a vývoji vodíkových inovácií Základná filozofia napĺňania Národnej vodíkovej stratégie a konkrétne projekty z oblasti vodíkových technológií.

12:40 - 13:30  PREDSTAVENIE KONKRÉTNYCH PROJEKTOV 
       INOVATÍVNYCH FIRIEM, UNIVERZÍT A VEDECKÝCH PRACOVÍSK


13:30 - 17:30    SOURCING
      Príležitosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca zahraničných firiem.

13:30 - 17:30    BILATERÁLNE ROKOVANIA
       Kooperačné stretnutia slovenských a zahraničných účastníkov 
       s riadeným manažmentom rokovaní sú efektívne na získavanie nových
       kontaktov, oslovenie a prezentáciu pred potenciálnymi obchodnými
       partnermi či konštruktívne dohodnutie konkrétnej spolupráce.
       Plánovanie a priebeh rokovaní.   

9:00 - 17:30    INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE
  1. Užitočné informácie pre slovenské firmy - Podpora exportu 
  2. Podnikateľské misie SARIO – Úspešné príbehy slovenských firiem
  3. Podpora transferu technológií - Prax pre univerzity, riešenia pre firmy
  4. Užitočné informácie pre zahraničné firmy - Podnikanie a investovanie na Slovensku

TERMÍNY
Registrácia je otvorená do 8. októbra 2021.
Výber obchodných rokovaní bude prebiehať od 7. do 14. októbra 2021.
Slovenská kooperačná burza sa za 15 rokov stala stabilnou relevantnou platformou pre slovenské aj medzinárodné publikum. Efektívne pokrýva aktuálne témy priemyslu a priamo poskytuje priestor pre získanie nových obchodných kontaktov a kontraktov.

KONTAKT A PONUKA PARTNERSTIEV
matchmaking@sario.sk