Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017

Dátum: 
utorok, 19. september 2017
Miesto: 
Hotel Bratislava, Bratislava
Cena: 
Registračný poplatok: 80 € /osoba, 60 € / každý ďalší účastník jednej firmy
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Naďa Hladká, T: +421 2 5826 0321, M: +910 828 227, E: matchmaking@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017, ktoré sa bude konať dňa 19. septembra 2017 v Bratislave, pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  

Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007,  je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne rozhovory zástupcov firiem, na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov najmä v rámci týchto sektorov:

Prioritné sektory :

  • automobilový priemysel,
  • strojárstvo,
  • energetika,
  • elektrotechnika,
  • automatizácia, 
  • informačné a komunikačné technológie,
  • logistika,
  • výskum, vývoj a  inovácie.

Prečo sa zúčastniť?

1. Podujatie už 10 rokov ponúka unikátnu možnosť rokovať s relevantnými obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste.

2. Bilaterálne rozhovory na základe individuálneho vopred naplánovaného harmonogramu. 

3. Možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov.

4. Nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti doma i v zahraničí.
 
5. Priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným teritóriám, projektom a financovaniu.
 
6. Efektívny neformálny networking počas celého dňa
 
7.  Atraktívny sprievodný program - moderovaná odoborná konferencia 
Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis

Panel 1
Smart Industry znamená reagovať inováciami
Prepojenie moderných technológií nemusí byť pre slovenský priemysel len nástroj na zefektívňovanie. Núka im možnosť rozšíriť ponuku pre zákazníkov a zarábať na exporte sofistikovaných služieb. 
Účastníci panelu:
Matador Holding - Igor Šuba, riaditeľ IT služieb
Volkswagen Slovakia - Tomáš Mičík, vedúci plánovania karosárne VW
Sova Digital - Martin Morháč, predseda predstavenstva 
ixworx - Martina Drahošová, business development manager 

 
Panel 2
Smart City bude pre priemysel nový trh
Elektromobilita nie je len prvok modernej dopravy, ale aj šanca pre nosný sektor slovenskej ekonomiky. A zďaleka nie je jediná business opportunity, ktorú mestá budúcnosti ponúknu priemyslu. 
Účastníci panelu:
Slovak Electric Vehicle Association  - Peter Ševce, riaditeľ 
FMFI UK  - Prof. Branislav  Sitár, predseda pracovnej komisie Veda, výskum a inovácie APZ SR, zástupca SR v CERNE 
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity - Prof. Ing. Milan Dado, PhD 
MH SR - Ing. Mgr. Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií
Deloitte - Ivan Lužica, partner


Panel 3
Po káve s vedcami príde biznis
Ak chce slovenský priemysel zarábať na inováciách a podnikať s inteligentnými technológiami, bez vedcov si neporadí. Technologický transfer je len jednou z možností, ako môže štát podporiť rozvoj inteligentného priemyslu. 
Účastníci panelu: 
Centrum excelentnosti pre aplikáciu pokročilých materiálov (CEMEA) SAV -Ing. Karol Fröhlich, DrSc., zástupca riaditeľky 
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - 
Dr.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, riaditeľ, prorektor STU 


Celodenná prezentácia unikátnych modelov značiek Brutal,  Stuba Green Team, Engler FF 'superquad'
 a BMW i3

PROGRAM:
 

od 7:30-
9:00
 
Registrácia  
9:00 -
9:30
 
Otvorenie  
Od 09:30- 18:00
biznis program 
B2B rokovania podľa vopred plánovaných harmonogramov
 
Odborná moderovaná konferencia: 
Panel 1
Smart Industry znamená reagovať inováciami

Panel 2
Smart City bude pre priemysel nový trh

Panel 3
Po káve s vedcami príde biznis
 
 

Celodenná prezentácia unikátnych modelov  značiek Brutal,  Stuba Green Team a Engler FF 'superquad' a BMWi3
 

13:00 - 14:40
 
Obed 

18:00
 
Raut


REGISTRÁCIA 


Registrácia je otvorená len do 5. septembra 2017!

Ubytovanie
Pre Vaše pohodlie počas Slovenskej kooperačnej burzy využite ubytovanie priamo v centre diania za zvýhodnené ceny.
HOTEL BRATISLAVA FOR YOU, HOTEL BRATISLAVA FOR EVERYBODY.

Zaregistrujte sa už dnes - skorá registrácia znamená zviditeľnenie profilu Vašej firmy a viac potenciálnych partnerov!

Záznam z roku 2016:

 
Rokovací jazyk: slovenský, anglický 


Kontakt: Naďa Hladká, matchmaking@sario.sk