Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018

Dátum: 
utorok, 13. november 2018
Miesto: 
Hotel Bratislava, Bratislava
Cena: 
100EUR/1 osobu z firmy/inštitúcie, každá ďalšia osoba z rovnakej firmy/inštitúcie 60EUR
Organizátor: 
SARIO

Rezervujte si dátum 13. novembra 2018 a registrujte sa už dnes!
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 – príležitosť pre Váš biznis!
Desiatky slovenských a zahraničných firiem sú pripravené rokovať o nových obchodných kontraktoch v jeden deň a na jednom mieste!
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018, ktoré sa bude konať dňa 13. novembra 2018 v Bratislave.
Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007, je stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov zameraným na bilaterálne rozhovory,  prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov.


PRACOVNÝ PROGRAM PODUJATIA

Otvorenie / Príhovory 

Robert Šimončič, GR SARIO
Video pozdrav ministra hospodárstva Petra Žigu
Vojtech Ferencz, štátny tajomník MH SR
Lukáš Parízek, štátny tajomník MZV a EZ
Lubos Ondrejko, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva ČSOB
Monika Kohútová, generálna riaditeľka Eximbanka SR

1. Odborná moderovaná panelová diskusia na aktuálne témy automatizácie, robotizácie, elektromobility a inovácie

Úvod do panelovej diskusie  - 9.15 - 9.45
Kam mieri priemysel v regióne V4

Diskusia o strategickom smerovaní priemyslu krajín V4 a možnostiach, ako na ňom participujú vlády.
Exkluzívni spíkri:
Vojtech Ferencz, štátny tajomník MH SR
Martin Jesný, moderátor, Revue priemyslu 

Panel 1 (priemyselný) -  9.45 -10.35
Ako udržať vplyv regiónu, keď skončí boom      
- Región V4 - technologicky náročné odvetvia a megatrendy.
- Konkurencieschopnosť priemyslu V4 vo vzťahu k inováciám, robotizácii, automatizácii a iným moderným technológiám.
Exkluzívni  spíkri:

Zdenko Špitálsky, Ústav polymérov SAV
Peter Jánoši, P3 Logistic Parks Slovakia, Generálny Riaditeľ
František Duchoň, Národné centrum robotiky, Predseda
Michal Ukropec,  INFOTECH, s.r.o., Generálny manažér
Norbert Brath, SPINEA, s.r.o., Generálny riaditeľ


Videopozdrav MAROŠA ŠEFČOVIČA,
Podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú úniu 


Panel 2 (k mobilite) - 10.35 - 11.25      
Čo menia technológie vo firmách -  v doprave aj produkcii         
- Koncept Smart City vytvára trh pre dopravný priemysel, mení produkty a služby.
- Elektromobilita v mobilite firiem a priemyslu.
- Nový koncept mobility.
Exkluzívni spíkri:
Peter Ševce, SEVA, Riaditeľ
Peter Badík, GreenWay, Zakladateľ

Tomáš Soták, Bosch SK, Business Development Manager
Robert Baumgartner,  Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, generálny riaditeľ,                                    


2. B2B rokovania podľa vopred naplánovaných harmonogramov, ktoré budú prebiehať počas celého dňa
3.  SARIO-partner v regiónoch - konzultácie a odborné poradenstvo pracovníkov agentúry SARIO pre malé a stredné podniky, rozvoj regiónov, zaujímavé teritóriá a sektory
4.  Konzultácie s partnermi podujatia 
5.  Celodenná prezentácia zaujímavých projektov a prototypov slovenských inovatívnych firiem
6.  Celodenný networking pri káve a občerstvení 
7.   Galavečer s ochutnávkou výnimočných vín partnera podujatia NICHE WINE a unikátnych pív BERHET.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ

1.  Podujatie už 11 rokov ponúka unikátnu možnosť rokovať s relevantnými obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste.
2.   Možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov.
3.   Nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti doma i v zahraničí.
4. Zaradením podujatia do oficiálneho programu SK V4 PRES predpokladáme vysokú účasť firiem z daných teritórií, ako aj oficiálnych predstaviteľov krajín. 

5.  Priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným teritóriám, projektom a financovaniu.
6.  Účasť firmy formou partnerstva ponúka vysokú pridanú hodnotu prezentácie Vašej spoločnosti.


Podujatie je určené firmám a odbornej verejnosti s prioritami sektorovej orientácie na:

  • Strojársky priemysel
  • Automatizáciu
  • Robotizáciu
  • IT  
  • Elektromobilitu
  • Inovácie 
  • Automobilový priemysel
  • Elektrotechnický priemysel
  • Energetiku

Registrácia bude otvorená do 26. októbra 2018



Ubytovanie
Pre Vaše pohodlie počas Slovenskej kooperačnej burzy využite ubytovanie priamo v centre diania za zvýhodnené ceny.
HOTEL BRATISLAVA FOR YOU, HOTEL BRATISLAVA FOR EVERYBODY.


   PARTNERI PODUJATIA  a  SLOVENSKÉ INOVATÍVNE FIRMY                          

ČSOB
ponúka pre účastníkov prioritne prevádzkové a investičné financovanie, exportno-importné financovanie, leasing, financovanie pohľadávok. Banka pripravila pre účastníkov možnosť príjemne si posedieť pri káve v Smart kaviarni, zároveň si tu budú môcť vyskúšať rolu investora a otestovať ČSOB investičnú hru.


3Dimension - Inovatívna 3D tlač
má vyvinutú vlastnú výrobkovú radu 3D tlačiarní Quadron3D®, z ktorých najväčšia je unikátna 3D tlačiareň Quadron3D® 1001. Má tlačový objem 1m³ a patrí k najväčším 3D tlačiarňam na svete a určite k jedným z najľahších, používa špeciálny karbónový materiál pre 3D tlač, ktorý je mimoriadne ľahký, pevný, ekologicky a ekonomicky výhodný ocenený druhým miestom v súťaži „Inovatívny čin roka 2017“ v kategórii technologická novinky. Unikátne 3D tlačiarenské rameno na stavbu reálnych budov technológiou 3D tlače a betón na mieru, špeciálny pre túto technológiu.

Spoločnosť Photoneo
vyvíja najpokročilejšie 3D vision systémy a prispieva tak k napredovaniu automatizácie. Spoločnosť kladie dôraz na flexibilitu a jednoduchosť svojich produktov pre konečného užívateľa. Produktové portfólio zahŕňa PhoXi 3D kameru s najvyšším rozlíšením a najväčšou presnosťou spomedzi existujúcich 3D kamier na globálnom trhu; medzinárodne ocenené PhoXi 3D skenery (na snímanie len statických objektov), známe svojím vysokým rozlíšením, rýchlosťou skenovania a neprekonateľným výkonom z hľadiska šumu a celkovej efektívnosti; kompletné sofistikované Bin Picking-ové riešenia, a autonómne mobilné roboty Phollower 100.

SmarTech Solutions
zodpovie všetky otázky spojené s agendou superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, na základe skúseností s vyše 2000 projektmi a 100 kontrolami z ČR.
- Ktoré subjekty majú nárok na superodpočet?
- Na ktoré činnosti je možné uplatniť superodpočet?
- Ako ohraničiť náklady na prototyp a skúšobnú prevádzku pre účely superodpočtu?
- Ako rozpoznať výskum a vývoj spracovateľských procesov?
- Ako nastaviť efektívnu a spoľahlivú agendu k superodpočtu?

Stuba Green Team
tím zručných študentov, ktorí od roku 2009  v rámci súťaže Formula Student stavajú elektrické monoposty, s ktorými súperia na súťažiach v Európe s univerzitnými tímami z celého sveta.


EXIMBANKA SR
je exportno-úverová agentúra - jediný priamy nástroj štátu pre podporu slovenských exportérov najmä formou poskytovania financovania, poistenia a bezplatného exportného poradenstva. Umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov aj v rizikových teritóriách  a podporuje všetkých vývozcov bez ohľadu na veľkosť alebo sektor podnikania.


Odbor investičných projektov agentúry SARIO
investičná pomoc a poradenstvo, sourcingové aktivity.
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Investment Project Department.
Investment support association ISA
poskytuje poradenstvo a služby renomovaných spoločností pre investorov.


Odbor zahraničného obchodu (OZO) agentúry SARIO
zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu. Podporuje malé a stredné podnikanie s dôrazom na zvýšenie schopnosti exportných a investičných aktivít slovenských podnikateľov do zahraničia. Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Foreign Trade Department. 
 
Regionálne kancelárie agentúry SARIO
•   ponuka najväčšej databázy priemyselných nehnuteľností
•   možnosť vybrať, predať , prenajať či kúpiť  najvýhodnejšie miesto na Vaše podnikanie
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Regional Offices Department.

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP agentúry SARIO / pre MSP mimo Bratislavského kraja,
Realizácia projektu prostredníctvom aktivít: Výstavy a veľtrhy v zahraničí, Rozvoj dodávateľských reťazcov, Podnikateľských misií, Exportnej akadémie.
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-National Project.  

Podujatie v tomto roku bolo zaradené do oficiálneho programu SK V4 PRES v línii spolupráce krajín V4 v priemysle s témami automatizácie, robotizácie, elektromobility a inovácií.

Pozrite si záznam z predchádzajúceho ročníka: 




Informácie a podpora slovenských firiem: hladka@sario.sk
Informácie a podpora zahraničných firiem: kalina@sario.sk
Informácie o formách a možnostiach partnerstva: arvova@sario.sk