Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

Dátum: 
streda, 23. máj 2018
Miesto: 
Pavilón K, Agrokomplex, Nitra
Cena: 
Viď platobné podmienky
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Naďa Hladká, T: +421 2 582 60 321, M: +910 828 227, E: matchmaking@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozýva na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve Slovenská kooperačná burza Nitra 2018, ktoré sa bude konať dňa 23. mája 2018 v pavilóne K, výstaviska Agrokomplex v Nitre. 
Podujatie sa koná ako sprievodný program 25.ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. 
 
PRACOVNÝ PROGRAM PODUJATIA 
8:00 Registrácia
9:00 Otvorenie 
9:10  Panelová diskusia:  
 
9:10 -10:25 Automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti /Výzvy zamerané na podporu inovácií 
                                        Exkluzívni spíkri :
Martin Ladický, Jaguar Land Rover, IT Manager for Plant Nitra
 
Rastislav Gáll,  Nemak Europe, Plant Manager,
Edmund Škorvaga, Odbor riadenia operačných programov a metodiky, MH SR 
 
Martin Gondár,  SmarTech Solutions SK, s.r.o.,  R&D poradca pre daňový super odpočet,
Ľubomír Šooš, Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, viceprezident ZSP SR, viceprezident ZAP SR
 10:25 - 11:40 Elektromobilita a jej dosah na dopravu a priemysel
                                         
Exkluzívni spíkri 
Andrea Farkašová, MH SR, Riaditeľka Odboru priemyselného rozvoja, sekcia stratégie 
Milan Chrenko, MŽP SR,  Generálny  riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov 
Peter Ševce, SEVA, Riaditeľ
Radoslav Markuš, ZSE, Vedúci Corporate Development
Haus Vladimír, Auto-Impex spol. s r.o., Obchodný riaditeľ, člen pracovnej skupiny pre elektromobilitu a alternatívne palivá MH SR a ZAP

od 11:45             Workshop projektov MH SR a SOPK 

12:30- 14:00     Obed

13:00- 18:00    B2B podľa vopred naplánovaných harmonogramov
___________________

SARIO – Partner v regiónoch
- Služby a produkty na podporu exportnej pripravenosti a prezentácie na domácom aj zahraničnom trhu pre slovenské spoločnosti zo všetkých regiónov Slovenska.
Odbor zahraničného obchodu agentúry SARIO
 •   ponuka účasti slovenským etablovaným spoločnostiam na podnikateľských misiách v sprievode oficiálnych delegácií v zahraničí
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Foreign Trade Department.
Odbor investičných projektov agentúry SARIO
 •  investičná pomoc a poradenstvo, sourcingové aktivity
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Investment Project Department.
Regionálne kancelárie agentúry SARIO
 •   ponuka najväčšej databázy priemyselných nehnuteľností
 •   možnosť vybrať, predať , prenajať či kúpiť  najvýhodnejšie miesto na Vaše podnikanie
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Regional Offices Department.
Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP agentúry SARIO /pre MSP mimo Bratislavského kraja/
 •   výstavy a veľtrhy v zahraničí  - možnosť prezentácie v národnom stánku
 •   rozvoj dodávateľských reťazcov – možnosť zapojenia sa do národných a nadnárodných dodávateľských sietí
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-National Project.  

Konzultácie s odbornými partnermi a partnermi podujatia
ČSOB
-financovanie medzinárodného obchodu, projektové financovanie
SOPK
-nástroje projektu Smart Factory Hub na medzinárodný transfer inovácií Industry 4.0, výzvy a  schémy  podpory
Sekcia štrukturálnych fondov MH SR
-aktuálne výzvy Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI)
MZVaEZ SR 
-poradenstvo a služby MZVaEZ SR  pri prieniku na zahraničné trhy
Investment support association ISA
-poradenstvo a služby pre investorov
EXIMBANKA SR 
-poradenstvo, služby
Zväz automobilového priemyslu SR 
-aktivity, podujatia, služby
3Dimension
-unikátna tlačiareň Quadron3D 1001 spoločnosti 3Dimension  má tlačový objem 1m³ a patrí k najväčším 3D tlačiarňam na svete a určite k jedným z najľahších. Na týchto tlačiarňach vznikajú unikátne projekty.
Stuba Green Team
-tím zručných študentov, ktorí od roku 2009  v rámci súťaže Formula Student stavajú elektrické monoposty, s ktorými súperia na súťažiach v Európe s univerzitnými tímami z celého sveta.
Strojnícka fakulta TUKE 
-exponáty študentských projektov 


​​Základné informácie ako aj individuálne poradenstvo budú poskytované počas celého podujatia.​

Neformálny networking, káva a občerstvenie počas celého pracovného dňa
Ako prebiehajú podujatia 'Slovenská kooperačná burza' si môžete pozrieť vo videozázname:   


Ponúknite alebo získajte technológie, nástroje, riešenia, výrobky
a služby v oblasti strojárstva, prezentujte vaše inovatívne nápady
v oblasti strojárskej výroby a pritiahnite pozornosť možných partnerov/investorov na spoluprácu, zoznámte sa s perspektívnymi partnermi v rámci jedného dňa, znížite množstvo času a financií na hľadanie nových partnerov. Registrácia je otvorená do 9. mája 2018.

Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.