Slovenské exportné fórum 2017

Dátum: 
streda, 21. jún 2017
Miesto: 
Kongresová sála Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Hlboká cesta 2, Bratislava
Cena: 
20EUR/osoba
Organizátor: 
SARIO, MZVaEZ SR
Kontakt: 

Simona Novosadová, T:+421 910 828 342, E: sef@sario.sk, Igor Uhlík, T: +421 910 828 109, E: sef@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spolu
s Ministerstvom zahraničných a európskych záležitostí(MZVaEZ SR) organizuje Slovenské exportné fórum 2017, ktorésa bude konať
dňa 21. júna 2017 v Kongresovej sále MZVaEZ SR.


Pozývame podnikateľov so záujmom o rozvoj obchodných a investičných aktivít v zahraničí na stretnutie s ekonomickými diplomatmi a odborníkmi na podporu exportu v rôznych krajinách sveta.Slovenské exportné fórum 2017 bude mať formát krátkych 15 minútových osobných konzultácií podnikateľov s ekonomickými diplomatmi.

Účastníci si môžu naplánovať stretnutia s vybranými odborníkmi pôsobiacimi vo vyše 50 krajinách sveta a počas jedného dňa a na
jednom mieste konzultovať s nimi svoje podnikateľské zámery.

Prínosy podujatia pre účastníka:
  • osobný kontakt s ekonomickým diplomatom
  • získanie podrobnej informácie o možnostiach obchodovania vo vybraných krajinách, o obchodných, investičných príležitostiach
    a tendroch, informácie o obchodných zvyklostiach
  • oboznámenie sa so službami na podporu podnikateľských aktivít
    v zahraničí
  • predstavenie svojich podnikateľských zámerov, aktuálnych
    projektov a potrieb v teritóriu

PROGRAM

8.30 — 9.00
Registrácia účastníkov

9.00 — 9.10
Otvorenie podujatia
Ingrid Brocková, generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO

9.10 — 9.15
Inštrukcie pre účastníkov

9.15 — 12.30
Osobné konzultácie s ekonomickými diplomatmi podľa vopred
pripraveného harmonogramu

REGISTRÁCIA
Pre efektívne prepojenie dopytu podnikateľov po konkrétnych teritoriálnych obchodných informáciách s expertízou jednotlivých konzultantov prebieha registrácia účastníkov prostredníctvom elektronického párovacieho systému dostupného do 6. 6. 2017 na sef2017.sario.sk.

Dodatočné prihlasovanie na Slovenské exportné fórum je stále možné, v prípade záujmu o účasť nás kontaktujte priamo e-mailom na SEF@sario.sk

Po uzavretí registrácie si prihlásení účastníci budú môcť vybrať teritóriá resp. ekonomických diplomatov, s ktorými majú záujem sa stretnúť.

Zoznam účastníkov a ďalšie informácie nájdete na sef2017.sario.sk.


Dodatočné prihlasovanie na Slovenské exportné fórum je stále možné, v prípade záujmu o účasť nás kontaktujte priamo e-mailom na SEF@sario.sk