Slovensko–indické podnikateľské fórum

Dátum: 
piatok, 21. apríl 2017
Miesto: 
Hotel Bôrik, Bratislava
Cena: 
Bezplatne
Organizátor: 
MH SR, SARIO, ZÚ SR v Dillí
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám dáva do pozornosti 9. Zasadnutie zmiešanej komisie medzi Slovenskom a Indiou dňa 21. apríla 2017, v Bratislave, v Hoteli Bôrik. 

Súčasťou komisie bude aj podnikateľské fórum zamerané na bilaterálne rokovania medzi slovenskými a indickými podnikateľskými subjektmi z rôznych odvetví hospodárstva, ktoré organizuje agentúra SARIO.
 
PREČO INDIA?
 
India momentálne patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky
vo svete, ktorá svojimi kapacitami a možnosťami konkuruje svojmu severnému susedovi Číne.

Demografická výhoda dáva Indii potenciál najväčšieho svetového spotrebiteľského trhu s 250 miliónovou strednou vrstvou, ktorá má potenciál zvyšovania v najbližšom období.

Z pohľadu Slovenska, predstavuje indický trh príležitosť na obchodnú spoluprácu najmä v obrannom priemysle, energetike, infraštruktúre, automobilovom a železničnom priemysle, v poľnohospodárstve a potravinárstve, IKT, environmentálnych technológiách a obnoviteľných zdrojoch energie, vodnom a odpadovom hospodárstve.

Okrem vyššie uvedených odvetví a sektorov je na podujatí vítaná aj
účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti s cieľom rozvíjať svoje aktivity na indickom trhu.
 
Detailný program podujatia, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s podnikateľským fórom budú priebežne aktualizované na stránke podujatia.
 
Termín prihlásenia: 7. apríla 2017
Sledujte stránku podujatia, program bude priebežne aktualizovaný!

KONTAKT
REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola ukončená. Ďakujeme za prejavený záujem.