Slovensko-portugalské obchodné fórum

Dátum: 
streda, 24. marec 2021
Miesto: 
ONLINE
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v spolupráci s Odborom zahraničného obchodu SARIO organizuje 24. marca 2021 Slovensko-portugalské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať za účasti predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT prostredníctvom platformy ZOOM.
 
Asociácia NERSANT patrí k najväčším portugalským organizáciám zameraným na rozvoj internacionalizácie podnikania. Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť získať aktuálne informácie o portugalskom podnikateľskom prostredí a prezentovať svoju podnikateľskú činnosť zástupcom asociácie NERSANT za účelom realizácie prieskumu trhu v Portugalsku a pomoci Slovenským spoločnostiam pri nadviazaní obchodných kontaktov s portugalskými partnermi.
 
Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory:

•             strojársky a elektrotechnický priemysel
•             stavebný priemysel
•             spracovanie kovov
•             potravinárstvo
•             poľnohospodárstvo
•             inovatívne technológie
•             cestovný ruch

Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s portugalskými spoločnosťami.
 
Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z prezentácie portugalského podnikateľského prostredia a rokovaní s predstaviteľmi obchodnej asociácie NERSANT.

Pracovný jazyk: angličtina 
 
Predbežný program:

10:00 - 10:30   Registrácia
10:30 - 10:45   Otvorenie podujatia
10:45 - 12:00   Prezentácia asociácie NERSANT
12:00 - 12:45   Priestor pre pozvaných rečníkov 
12:45 - 13:00   Priestor na otázky 
13:00 - 14:00   Prestávka 
14:00 -             Začiatok rokovaní s predstaviteľmi asociácie NERSANT

Zúčastnené spoločnosti budú mať príležitosť rokovať s predstaviteľmi asociácie NERSANT v 15-20 minútových slotoch.
V prípade naplnenia kapacít a nedostatku času budú rokovania s ďalšími registrovanými spoločnosťami pokračovať vo štvrtok, 25. marca.
Voľba času resp. slotu pre rokovania bude konzultovaná s každou registrovanou spoločnosťou individuálne v týždňoch predchádzajúcich podujatiu.
 
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár do 17. marca 2021.


 
Kontakt:
Samuel Čellár, M: +421 908 616 193, E: samuel.cellar@sario.sk
 
REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár do 17.marca 2021.
 
 

Kontakt:
Dominika Horská, M: +421 910 828 320, E: dominika.horska@sario.sk