Slovensko-ruské podnikateľské fórum (delegácia z Permského kraja)

Dátum: 
štvrtok, 24. október 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, budova Omnipolis, 8. poschodie
Organizátor: 
SARIO, Obchodné zastupiteľstvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
Kontakt: 

Samuel Čellár, M: +421 908 616 193, E: samuel.cellar@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje dňa 24. októbra 2019 v Bratislave v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Permského kraja, RF.

Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť ruským partnerom a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia slovensko-ruskej obchodnej spolupráce.
 
Podnikateľské fórum je zamerané najmä na nasledovné sektory:
  • Elektrotechnika
  • Spracovanie kovov
  • Automatizácia
  • Chemický priemysel
  • Odevný priemysel
  • Hotelierstvo
  • Výroba obalovej techniky a materiálov 
  • Recyklácia
Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s ruskými spoločnosťami.
 
Zoznam členov ruskej podnikateľskej delegácie s krátkym opisom ich činnosti nájdete TU

Spolu s uvedenými spoločnosťami sa na fóre zúčastnia taktiež predstavitelia Permskej obchodno-priemyselnej komory, Centra pre podporu exportu Permského kraja, ako aj zástupcovia Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Predbežný program podujatia:
  11:00 - 11:20   Registrácia
  11:20 - 11:30   Otvorenie podujatia
  11:30 - 13:30   B2B rokovania
 
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA

V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár.Kontakt:
Samuel Čellár, M: +421 908 616 193, E: samuel.cellar@sario.sk
 
Registrácia je otvorená do 23. októbra 2019

Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity podujatia.
— 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.