Slovensko-ruské podnikateľské fórum (delegácia z Udmurtskej republiky)

Dátum: 
pondelok, 7. október 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, budova Omnipolis, 8. poschodie
Organizátor: 
SARIO, Obchodné zastupiteľstvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
Kontakt: 

Samuel Čellár, M: +421 908 616 193, E: samuel.cellar@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje dňa 7. októbra 2019 v Bratislave v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Udmurtskej republiky, RF.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť ruským partnerom a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia slovensko-ruskej obchodnej spolupráce.
 
Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory:
  • Elektrotechnika
  • Spracovanie kovov
  • Robotizácia a automatizácia
  • Ropný a chemický priemysel
  • Stavebný priemysel

Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s ruskými spoločnosťami.
Zoznam členov ruskej delegácie s krátkym opisom ich činnosti nájdete TU.

Predbežný program podujatia:
 12:30 - 13:00      Registrácia
 13:00 - 13:15       Otvorenie podujatia
 13:15 - 13:45      Prezentácie
 13:45 - 15:30    B2B rokovania
 
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA

V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár.


 
Registrácia je otvorená do 4. októbra 2019.


Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.
— 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.