Slovensko-taiwanské podnikateľské fórum

Dátum: 
štvrtok, 17. október 2019
Miesto: 
Radison Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO, SBA, TAITRA
Kontakt: 

Michal Wuketich, M: +421 908 978 629, E: michal.wuketich@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) dňa 17.októbra 2019 biznis fórum v Bratislave pri príležitosti prijatia podnikateľskej delegácie z Taiwanu.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť taiwanským partnerom a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do Taiwanu.
 
Podnikateľské fórum je zamerané najmä na nasledujúce sektory:
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Automobilový priemysel
  • Strojárstvo
  • Stavebníctvo 
Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s taiwanskými spoločnosťami.
 
Predbežný program

09:00 – 09:30       Registrácia
09:30 – 12:00        B2B stretnutia s taiwanskými spoločnosťami
10:30 – 11:00         Coffee Break
12:00 – 14:00        Obed
14:00 – 16:30         B2B stretnutia s taiwanskými spoločnosťami
15:00 – 15:30         Coffee Break

REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA

V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie. 
Registrácia je otvorená do 7. októbra 2019. Účasť na podnikateľskom fóre je otvorená aj pre slovenské podniky v so sídlom v BA kraji – pre viac informácií, prosím, kontaktujte p. Wuketicha, M: +421 908 978 629, E: michal.wuketich@sario.sk
 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.