Uplatňovanie DPH pri obchodovaní v rámci EÚ a mimo EÚ

Dátum: 
utorok, 30. január 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Vážený podnikateľ,

viete, kto, kedy a ako sa musí registrovať ako platca DPH? Viete, na čo si dať pozor pri vývoze tovaru a služieb, aké sú rozdiely medzi vývozom do členských štátov EÚ a do štátov mimo EÚ? Na čo si dať pozor pri dovoze tovaru a služieb? Poznáte rozdiely medzi dovozom z členských štátov EÚ a zo štátov mimo EÚ? Viete, komu predávať a od koho nakupovať v súvislosti s DPH?

Agentúra SARIO pre Vás v rámci aktivít národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“ pripravila  dňa 30.1.2018 seminár Exportnej akadémie na tému „Uplatňovanie DPH pri obchodovaní v rámci EÚ a mimo EÚ“. Na seminár príde prednášať Ing. Peter Andrišin, ktorý má viac ako 20-ročné skúsenosti  s finančných riadením medzinárodných aj slovenských firiem.

Seminár je určený malým a stredným podnikateľom so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí obchodujú alebo plánujú dovážať a vyvážať tovar v rámci EÚ, ako aj mimo EÚ.