Výhody a riziká aplikácie Incoterms

Dátum: 
štvrtok, 28. máj 2015
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba (účastnícky poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie)
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Vážený obchodný partner,

viete ako sa dostane tovar od Vášho  zahraničného dodávateľa na Váš sklad? Aký druh prepravy tovaru máte zvoliť? Aká dodacia podmienka je pre Váš obchod najvýhodnejšia?

Nezmeškajte odborný seminár Proexportnej akadémie SARIO s názvom Výhody a riziká aplikácie Incoterms.

Dozviete sa, aké sú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb zapojených do transportu tovarov z jednej krajiny do druhej, rozsah aplikácie Incoterms pri domácom obchode, spoznáte úspešné príklady využitia a ďaľšie praktické informácie pre Vaše podnikanie .

PROGRAM

08.45 09.00
Registrácia účastníkov
 
09.00 09.05
Otvorenie seminára úvodné privítanie, predstavenie hostí
(Tibor Buček, riaditeľ OZO SARIO)
 
09.05 09.30
Úvod k dodacím podmienkach Incoterms® 2010
 • Bod dodania, prechod nákladov a rizík, povinnosti
  predávajúceho a kupujúceho
 • Jednotlivé doložky súčasnej verzie Incoterms® 2010:
  univerzálne a námorné doložky, resp. E-, F-, C, a D- doložky
 • Vnútroštátna a medzinárodná preprava a INCOTERMS
  (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
 
09.30 10.30
Incoterms a zmluvný manažment
 • Kúpna zmluva (KZ), miesto dodacej podmienky v KZ
 • Prepravná a zasielateľská zmluva
 • Poistná zmluva v CIP, CIF a ďalších doložkách
 • Zmluvy s bankou, platobné podmienky
 • Kúpna cena jej výška v závislosti od zvolenej doložky
 • Príslušné doklady faktúra za tovar a za prepravu, prepravný doklad, dodací list (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
 
10.30 11.30
Incoterms a finančný, resp. administratívny manažment
 • Colné a daňové povinnosti podľa legislatívy a Incoterms
 • Miesto dodania (tuzemsko, iný členský štát EÚ alebo tretia krajina) a preprava tovaru
 • Možnosti vystavenia 'vývoznej' faktúry s/bez DPH pri doložke EXW
 • Riešenie DPH pri ďalších doložkách a potrebné dôkazné dokumenty
 • Špecifiká DDP v súvislosti s DPH a spotrebnými daňami
 • Posledné novely zákona o DPH a ich vplyv na uplatňovanie Incoterms
 • Colný doklad, predbežné colné vyhlásenie ENS, EXS a Incoterms
 • Hlásenie INTRASTAT a Incoterms
  (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
 
11.30 12.00
Prestávka
 
12.00 13.20
Príklady z praxe
 • Aplikácie EXW, F-, C- a D- doložiek
 • Najčastejšie chyby pri používaní Incoterms
  (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
 
13.20 13.50
Succsess Stories Prípadová štúdia úspešnej firmy
 
13.50 14.00
Diskusia

Drobné zmeny programu vyhradené

Registrácia je otvorená do 26. mája 2015.