Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS

Dátum: 
utorok, 24. október 2017
Miesto: 
Hotel Arcade, Námestie SNP 5, Banská Bystrica
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Pre koho je seminár určený: pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Viete ako sa dostane tovar od Vášho  zahraničného dodávateľa na
Váš sklad? Alebo čo všetko máte podľa konkrétnej doložky INCOTERMS zabezpečiť Vy ako predávajúci? Aký druh prepravy tovaru máte zvoliť?
Aká dodacia podmienka je pre Váš obchod najvýhodnejšia?


Nezmeškajte odborný seminár Exportnej akadémie v Banskej Bystrici s názvom Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS.

Dozviete sa, aké sú práva a povinnosti subjektov zapojených do
predaja tovarov z jednej krajiny do druhej, rozsah aplikácie INCOTERMS
pri domácom obchode, spoznáte úspešné príklady využitia a ďalšie
praktické informácie pre Vaše podnikanie.

O tom všetkom Vás poinformuje Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

PROGRAM

09.45 10.00
 • Registrácia účastníkov
10.00 11.00
 • Úvod do problematiky
 • Bod dodania a prechod rizík podľa INCOTERMS
 • Povinnosti a náklady predávajúceho a kupujúceho
 • Jednotlivé dodacie podmienky INCOTERMS
11.00 11.15
 • Prestávka
11.15 12.15
 • Zmluvný, finančný a administratívny manažment obchodného prípadu
 • Miesto doložky v zmluvách
 • Kúpna cena a INCOTERMS
 • Colné a daňové povinnosti podľa legislatívy a INCOTERMS
 • Doklady a INCOTERMS
12.15 12.30
 • Prestávka
12.30 13.30
 • Prípadové štúdie a diskusia
13.30 15.00
 • Individuálne konzultácie

Registrujte sa prostredníctvom formulára do 20. októbra 2017.