Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí

Dátum: 
štvrtok, 15. február 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8.poschodie
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami

Sociálne siete sú všade okolo nás. V súčasnosti už existuje množstvo druhov sociálnych sietí s ich výhodami, ako aj nevýhodami.

Pripravovaný seminár vám pomôže zorientovať sa v spleti sociálnych sietí, ale najmä zistiť, ktoré z nich by mohli byť pre vaše podnikanie prínosné.

Keďže sociálne siete už dávno nie sú len o komunikácii, ale sú aj nástrojom reklamy, dozviete sa tiež o tom, ako si efektívne nastaviť inzerát a na čo si dať pozor, aby ste sa vyvarovali chýb a podarilo sa vám prostredníctvom reklamy na sociálnych sieťach vybudovať si silnú a dôveryhodnú značku.  

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 09. februára 2018 vyplnením registračného formulára.Tešíme sa na spoločné stretnutie.