Záujem o účasť na podnikateľskej misii CES 2023 v Las Vegas

Dátum: 
05 - 10 január 2023
Miesto: 
Las Vegas, USA
Kontakt: 

Michaela Slimáková, E: michaela.slimakova@sario.sk, T: +421 910 828 278

Agentúra SARIO preveruje predbežný záujem o účasť na podnikateľskej misii v Las Vegas, USA, v termíne 5.–10. 1. 2023. Program podnikateľskej misie sa bude vytvárať na základe potenciálneho záujmu slovenských spoločností. V rámci programu podnikateľskej misie sa plánuje účasť na Consumer Electronics Show (CES 2023) a networking so zahraničnými partnermi.

Podnikateľská misia bude určená len pre slovenské MSP, so sídlom mimo bratislavského kraja, z oblasti elektroniky a technológií.
 
V rámci podnikateľskej misie plánujeme zo strany agentúry SARIO zabezpečiť:
  • vstupenky na podujatie
  • ubytovanie v teritóriu pre 1 zástupcu MSP
  • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
  • propagačné materiály
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nebude nezahŕňa:
  • letenky
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte formulár predbežného záujmu o účasť na podujatí.


 
Agentúra SARIO si vyhradzuje právo rozhodnúť o organizácii podnikateľskej misie, ktorá bude podmienená záujmom slovenských MSP, so sídlom mimo bratislavského kraja. Vyššie uvedený formulár nie je záväzný a slúži len na preverenie potencionálneho záujmu MSP o toto podujatie.