ZMENA TERMÍNU - MSV BRNO 2020

Dátum: 
05 - 09 október 2020
Miesto: 
Areál výstaviska Brno, pavilón V, Brno, Česká republika
Organizátor: 
SARIO Národný projekt / Odbor zahraničného obchodu
Na základe rozhodnutia organizátora Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, bolo podujatie oficiálne preložené na budúci rok 13.-17.9.2021.

Dňa 25. júna 2020 o tom rozhodlo predstavenstvo spoločnosti Veletrhy Brno. Stalo sa tak na základe dôkladného zváženia všetkých faktorov a rizík spojených s konaním veľtrhu vrátane vyhodnotenia aktuálnych pravidiel pre konanie veľtrhov a hromadných akcií v ČR.

____

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na prezentáciu v rámci národného stánku a národnej expozície na medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV Brno, ktorý sa uskutoční v termíne 5. – 9. októbra 2020.


Cieľová skupina

V rámci Národného stánku SARIO - slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
V rámci Národnej expozície SARIO – slovenské spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritérium MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť, predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1660 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 50 % vystavovateľov a 16 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavné témy veľtrhu MSV 2020
 • Priemysel 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov aktuálneho inovačného procesu.
 • Cirkulárna ekonomika-využívanie materiálových zdrojov. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja.
Ďalšie sektorové zameranie veľtrhu :
 • banská, hutnícka, keramická a sklárska technika
 • materiály a komponenty pre strojárstvo
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia
 • energetika a silnoprúdová elektrotechnika
 • elektronika, automatizácia a meracia technika
 • ekotechnika
 • výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby
 • doprava, manipulácia, priemyselné balenie, skladovanie a logistika
 • chémia pre strojárstvo
 • obrábacie a tvárniace stroje, náradie
 • povrchová a tepelná úprava
 • zlievarenstvo
 • zváranie 
Detailnejšie informácie o tomto veľtrhu je možné nájsť na stránke https://www.bvv.cz/msv/msv-2020/
 
Organizátor národného stánku

Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MSV Brno 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnom stánku limitovaná na maximálne 15 slovenských MSP a 10 slovenských spoločností, ktoré nespĺňajú kritérium MSP, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA PRE MSP
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu MSV Brno 2020, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 29. júna 2020.Kontakt – Dominika Zalubelová, E: dominika.zalubelova@sario.sk
 
KONTAKTNÝ FORMULÁR PRE OSTATNÉ SPOLOČNOSTI
V prípade, ak Vaša spoločnosť nespĺňa kritéria MSP, ale máte záujem prezentovať Vašu spoločnosť na veľtrhu MSV Brno 2020, vyplňte registračný formulár najneskôr do 29. júna 2020. Po ukončení registrácie Vám bude zaslaný e-mail s bližšími podmienkami účasti.Kontakt – Dominika Horská, E: dominika.horska@sario.sk

Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 29. júna 2020, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu MSV Brno 2020, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.
Taktiež vzhľadom na vzniknuté okolnosti súvisiace s pandémiou COVID-19 vieme vyjsť spoločnostiam v ústrety a predĺžiť termín registrácie.