ZRUŠENÉ! Spoločná expozícia pre slovenské firmy na MSV Nitra 2020

Dátum: 
26 - 29 máj 2020
Miesto: 
Agrokomplex Nitra
Organizátor: 
SARIO, MH SR
Kontakt: 

Dominika Horská, E: horska@sario.sk,

Veľtrh zrušený v súvislosti so zavedením opatrení proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v súčinnosti s MH SR pripravuje pre slovenské firmy možnosť prezentácie v spoločnej expozícii na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu NITRA 2020 v dňoch 26.-29. mája 2020.
27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií privíta vystavovateľov aj z oblasti elektrotechniky, zváracej techniky, zlievarenstva a hutníctva. 

Podmienky účasti:
  • účasť je bezplatná, SARIO hradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • SARIO hradí povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa a zápis do katalógu vystavovateľov, 
  • každý vystavovateľ bude mať k dispozícií vlastný informačný pult s 2 ks stoličiek, stojan na katalógy, v prípade záujmu aj presklenú vitrínu,
  • v prípade záujmu o exponát, je potrebné pripojiť fotografiu a opísať parametre priamo v registrácii,
  •  možnosť využívať spoločné technické zázemie, malú kuchynku a rokovaciu miestnosť.
Kritéria :
  • zúčastniť sa môžu len slovenské spoločnosti,
  • predmet podnikania súvisí so zameraním výstavy, prioritne strojárske a   elektrotechnické spoločnosti,
  • spoločnosť ma vysporiadané vzťahy so štátom.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov.
Z uvedeného dôvodu odporúčame včasnú registráciu pre zabezpečenie vystavovateľského miesta.Registrácia je otvorená do 31. marca 2020.

MH SR a SARIO si vyhradzujú právo na výber uchádzačov na základe vyššie uvedených kritérií s prihliadnutím  na čas registrácie, správne vyplnenú registráciu a tematicky ladenú spoločnosť.

Účastníkom /vystavovateľom ponúkame zároveň možnosť participácie na medzinárodnom kooperačnom podujatí Slovenská kooperačná burza NITRA 2020 dňa 27.mája 2020 za zvýhodnenú sumu skorej Registrácie 

Kontaktná osoba: Dominika Horská, Tel.: +421 2 58 260 435 l Mobil: +421 910 828 320 l E-mail: dominika.horska@sario.sk

Viac o MSV NITRA 2020